Tài Liệu Pháp Nạn 1963 – Thông Bạch của Hòa Thượng Hội Chủ

Trang giáo sử Phật Giáo Việt Nam dần lật qua và bút tích vẫn còn lưu dấu một cuộc dấn thân bất bạo động phát xuất từ trí tuệ – tình thương và hùng lực vô ngại của chư Tăng ni và Phật giáo đồ Việt Nam:

HT Tinh Khiet mallThong bach 1zThong bach 2z

Bài khác nên xem

Ấn Độ: Hội nghị PG Tây Tạng lần thứ 12 Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala

phuocthanh

BĐD GĐPT Quận 11 tổ chức Lễ Huý Nhật HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ HOA

phuocthanh

LỄ VIẾNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM thượng MINH hạ CHÂU của GĐPT Việt Nam

phuocthanh