Tài Liệu Pháp Nạn 1963 – Thông Bạch của Hòa Thượng Hội Chủ

Trang giáo sử Phật Giáo Việt Nam dần lật qua và bút tích vẫn còn lưu dấu một cuộc dấn thân bất bạo động phát xuất từ trí tuệ – tình thương và hùng lực vô ngại của chư Tăng ni và Phật giáo đồ Việt Nam:

HT Tinh Khiet mallThong bach 1zThong bach 2z

Bài khác nên xem

Tin tức về ngày giỗ anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng Mừng Chu Niên 70 Năm

Huệ Quang GĐPTVN

Gia Đình Phật Tử Cam Ranh Cúng dường mùa hiếu hạnh

datthinh