Tài Liệu Pháp Nạn 1963 – Thông Bạch của Hòa Thượng Hội Chủ

Trang giáo sử Phật Giáo Việt Nam dần lật qua và bút tích vẫn còn lưu dấu một cuộc dấn thân bất bạo động phát xuất từ trí tuệ – tình thương và hùng lực vô ngại của chư Tăng ni và Phật giáo đồ Việt Nam:

HT Tinh Khiet mallThong bach 1zThong bach 2z

Bài khác nên xem

Lễ nhập Kim Quan HT Thích Minh Chiếu – Đức Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nữ Huynh Trưởng Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi

phuocthanh

Lễ bế mạc kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT Cam Ranh

phuocthanh