Tài Liệu Pháp Nạn 1963 – Thông Bạch của Hòa Thượng Hội Chủ

Trang giáo sử Phật Giáo Việt Nam dần lật qua và bút tích vẫn còn lưu dấu một cuộc dấn thân bất bạo động phát xuất từ trí tuệ – tình thương và hùng lực vô ngại của chư Tăng ni và Phật giáo đồ Việt Nam:

HT Tinh Khiet mallThong bach 1zThong bach 2z

Bài khác nên xem

BHD Ninh Thuận Tổ chức Lễ Công Nhận Chính Thức GĐPT Phước Lợi

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn thăm viếng các GĐPT trực thuộc

phuocthanh

Lam viên GĐPT Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đức Thế tôn thành đạo

Huệ Quang GĐPTVN