BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Nhận được tin

Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYỄN NGỌC HẢI

Pháp danh: ĐỒNG TRÍ

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự: PHƯỚC SƠN

Sinh ngày: 25/12/Canh Tuất

Nguyên quán Thừa Thiên Huế

Phụ tá Ủy viên Nam Phật Tử BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Ủy viên Văn Nghệ BHD.GĐPT Gia Định

Liên Đoàn trưởng GĐPT Đức Phương

Xã báo thân vào lúc 00h27′ ngày 21 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu)

Hưởng dương: 48 tuổi

Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ chơn linh

Cố huynh trưởng Đồng Trí vãng sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Ban Hướng Dẫn GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Kỷ niệm năm thứ 3 đại hội GĐPT Việt Nam-Thế Giới II tại Bangkok

ducquang

BHD Gia Định – Lễ thọ cấp Tín, cấp Tập PL 2560

nhuanphap