BHD Quảng Đức Tiếc Thương

Sinh năm Mậu Ngọ – Tuổi thọ xứng danh – từ đầu thế kỷ 20 – thở hơi Chấn hưng đạo pháp-trọn đời áo Lam vệ Đạo – an tâm vững chãi kiên cường – đã qua thế kỷ 21 – thi gan trên bước trường đồ

Bài khác nên xem

BHD.TƯ GĐPTVN Thông tư về Lễ tang của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Lương Phương

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

ducquang

BHD GĐPT Cam Ranh chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến

phuocthanh