BHD Quảng Đức Tiếc Thương

Sinh năm Mậu Ngọ – Tuổi thọ xứng danh – từ đầu thế kỷ 20 – thở hơi Chấn hưng đạo pháp-trọn đời áo Lam vệ Đạo – an tâm vững chãi kiên cường – đã qua thế kỷ 21 – thi gan trên bước trường đồ

Bài khác nên xem

Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

ducquang

Thư cảm tạ tang lễ HTr cấp Dũng Nguyên Xuân – Lê Mai

nhuanphap

[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Áo Lam