BHD Bình Định Kính viếng Giác Linh Cố Hòa Thượng Húy thượng Đồng hạ Hạnh -tự Tịnh Đức – hiệu Viên Thành tân viên tịch

Tin tức: VP BHD GĐPT Bình Định

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp

phuocthanh

Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng TÂM KIỂM-BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Húy Nhật Lần Thứ 33 Của HT Thích Thiện Minh

phuocthanh