BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Vấn An, Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

Năm cũ sắp qua, năm mới đã về. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đã tổ chức phái đoàn vấn an, chúc Tết chư tôn đức cố vấn giáo hạnh BHD, quý vị giới sư và các vị Trụ trì có các Đơn vị sinh hoạt.

Từ ngày 8.12.Đinh Dậu, phái đoàn BHD do anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng ban hướng dẫn cùng quý anh chị trong thường vụ đã đến các trú xứ: Tổ Đình Vạn Thọ, chùa Long Vĩnh, Tổ Đình Giác Sanh, chùa Trấn Quốc, Hòa Thượng Cố vấn giáo hạnh kiêm  Trụ trì chùa Từ Hiếu, chùa Khánh Vân, Tổ Đình Huê Lâm, chùa Hưng Quốc và Hòa Thượng Minh Thanh- Viện chủ chùa Bửu Sơn Cổ Tự .v.v đã vấn an cùng chúc Tết chư tôn tịnh đức ngưỡng mong chư vị tăng phước tăng thọ để chở che, giáo dưỡng Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngày càng phát triễn.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Bài khác nên xem

BBT Trang Nhà gdptvietnam.com Phân Ưu

ducquang

HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chúc tết Nguyên Đán Mậu Tuất – 2018

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Định – Nhất Tâm Cầu Nguyện

nhuanphap