Văn Nghệ: Mẫu Thiệp Xuân 2

Phật kỳ hiện khởi khắp năm châu

Chuyển pháp vòng xe  vượt đêm thâu

Sen trắng tung bay dù  ngược gió

Nắng nhuộm vàng mai ý diệu mầu

 

 

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới họp phiên đặc biệt

Người Áo Lam

Thông Tin về Bản Tin Sen Trắng

ducquang

KHÓA HỌC PHẬT PHÁP HUYNH TRƯỞNG GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

Tâm Lễ