Văn Nghệ: Mẫu Thiệp Xuân 2

Phật kỳ hiện khởi khắp năm châu

Chuyển pháp vòng xe  vượt đêm thâu

Sen trắng tung bay dù  ngược gió

Nắng nhuộm vàng mai ý diệu mầu

 

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tập, cấp Tín – niên khóa 2020

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ kết khoá Trại Huấn Luyện Viên Phú Lâu Na 4

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh