Văn Nghệ: Mẫu Thiệp Xuân 2

Phật kỳ hiện khởi khắp năm châu

Chuyển pháp vòng xe  vượt đêm thâu

Sen trắng tung bay dù  ngược gió

Nắng nhuộm vàng mai ý diệu mầu

 

 

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Tâm Lễ

Lễ Báo Ân – GĐPT Từ Ân (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Khai mạc liên Trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang

phuocthanh