BHD Bà Rịa Vũng Tàu thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Tấn: TRẦN THỊ THÚY HỒNG

Pháp danh Đồng Đào

 Gia Trưởng GĐPT Đức Châu thuộc BHD Gia Định,

hiền thê của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG

Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Từ trần ngày 23.06.2016 (nhằm ngày 19.05 Bính Thân)

Hưởng thọ 68 tuổi.

Nguyện cầu  Chư Phật mười phương thùy từ gia hộ  chơn linh

HTr Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng

Siêu sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng HTr Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và tang  quyến

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Bài khác nên xem

Hội thi văn nghệ ngành Đồng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bình Thuận, BĐD GĐPT thị xã Lagi, chúc mừng Chư Tôn Đức Tăng – Ni

phuocthanh

Tin Buồn

phuocthanh