(BHD Gia Định) Kỳ thi bậc Lực năm 2017

Sáng chủ nhật ngày 21/01/2018, tại chùa Pháp Vân, BHD Gia Định đã tổ chức kỳ thi bậc Lực các khóa năm 2017. Đây là Phật sự do BHD Trung ương chỉ thị tổ chức cùng thời gian trên toàn quốc.

Lễ khai mạc có sự hiện diện tham dự của HTr Cấp Tấn Tâm Dưỡng – Nguyễn Văn Nuôi, Phụ tá Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung ương – Giám sát hội đồng thi Gia Định; HTr Cấp Tấn Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết, Tổng Thư ký BHD Gia Định – Chủ tịch Hội đồng thi; HTr Cấp Tấn Tịnh Hữu – Huỳnh Quang Huy, Ủy viên Nội vụ BHD Gia Định – Phó Chủ tịch Hội đồng thi. Cùng sự hiện diện của 43 Huynh trưởng học viên bậc Lực từ năm thứ 1 đến năm thứ 5.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội đồng thi Gia Định.

Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Khóa tu Bát Quan Trai lần 2 – 2013 của Lam viên GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh