BHD. Bà Rịa Vũng Tàu báo tang

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

fc2e77d2f7c913974ad8

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÀ RỊA VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHẨN BÁO

HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN TÂM LINH – PHAN VĂN LÊ

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Sinh năm Mậu Dần – 1938

Đã thuận thế vô thường xả báo thân lúc 6 giờ 50 phút ngày 29/07/2019 (27/06/Kỷ Hợi)

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA-VŨNG TÀU -HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT BR-VT

— oOo —
THÔNG TIN TANG LỄ:

– Lễ Nhập Quan: 14g30 ngày 29/7/2019 (27.6. Kỷ Hợi).

– Lễ Phủ Kỳ: 14g00  ngày 30/7/2019 (28.6. Kỷ Hợi).

– Lễ Tưởng Niệm và Lễ Viếng của GĐPT/ BRVT: 14g00 ngày 31/7/2019 (29.6. Kỷ Hợi).

– Đại Lễ Kỳ Siêu – Tịch Điện – Thuyết Linh: 19g00 ngày 1/8/2019 (1.7. Kỷ Hợi).

– Lễ Di Quan: 06g00 ngày 2/8/2019 (2.7. Kỷ Hợi)

NGUYỆN CẦU CHƠN LINH CỐ HUYNH TRƯỞNG TÂM LINH – PHAN VĂN LÊ

VÃNG SANH MIỀN TỊNH CẢNH

Bài khác nên xem

Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

BHD Gia Định: Khai mạc Liên trại HLHT Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap

Bản Tin Số 4 : Lễ Phúng Viếng Của Các BHD Các Tỉnh Thị

phuocthanh