BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tổ chức trại giao lưu

Thực hiện đề án sinh hoạt của BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà trực thuộc BHD Lâm Đồng.

Trong 2 ngày 22-23/7/2017, BĐD/BHD khu vực đã tổ chức trại giao lưu NHỰT NGHĨA cho các đơn vị tại tỉnh Ninh Thuận.
Tham dự có đại diện BHD Lâm Đồng, 30 huynh trưởng và 246 đoàn sinh ngành Đồng, ngành Thiếu, ngành Thanh của 8/9 đơn vị: Liên Hoa, Giác Tâm, Phú Hội, Vạn Thọ, Linh Phổ, Hội Phước,Bửu Thạnh, Bửu Thọ.
Đây là kỳ trại BĐD/BHD khu vực đã cố gắng thực hiện để tạo điều kiện cho các đơn vị được giao lưu với nhau,  tham quan và tắm biển.
Trại đã tổ chức sinh hoạt trò chơi, trình diễn sa bàn, tìm hiểu sinh hoạt tại địa phương, tắm biển. Trại cũng đã được sự hỗ trợ và sinh hoạt giao lưu với đơn vị Long Hải và Mỹ Nghĩa của tỉnh Ninh Thuận.
Trong thời gian trại diễn ra, đã đón tiếp đại diện BHD tỉnh Ninh Thuận đến thăm và sách tấn.
Trại đã thực hiện thành công, giúp cho các huynh trưởng và đoàn sinh giao lưu, sinh hoạt chung với nhau.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Quảng Phúc

phuocthanh

BHD Gia Định tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ – Trao chứng chỉ trúng cách trại Huyền Trang 7

nhuanphap

Bản Tin Số 7: Lễ Triệu Tổ

phuocthanh