BĐD GDPT Xuân Lộc – Đồng Nai tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2012-2016)

DSC_0069

Xuân Lộc tổ chức ngày sơ kết

Phật sự, sinh hoạt giữa nhiệm kỳ

Huynh Trưởng hoan hỷ cùng vân tập

Tổng kết một năm thành viên mãn (2014).

            Thực hiện theo tinh thần đề án của Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai về việc tổ chức sơ kết Phật sự, sinh hoạt tu học giữa nhiệm kỳ 2012 – 2016 và tổng kết một năm SH tu học 2014, đồng thời đề ra phương hướng kế hoạch phật sự tu học 2015. Từ tinh thần đó, theo sự chỉ đạo của BHD – GĐPT Đồng Nai, toàn bộ các Ban Đại Diện GĐPT Huyện, Thị, Vùng trong toàn Tỉnh đã tiến hành đồng loạt tổ chức lễ sơ kết phật sự giữa nhiệm kỳ và tổng kết một năm SH tu học 2014.

            Vào lúc 09 giờ, ngày 14.12.2014, tại chùa Lam Viên, xã Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai đã diễn ra buổi Hội nghị phật sự giữa nhiệm kỳ 2012 – 2016 và tổng kết một năm SH tu học của GĐPT huyện Xuân Lộc trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh của Hòa Thượng: Thích Giác Quang – Cố vấn BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai – trụ trì chùa Xuân Thành, Xuân Lộc và Hòa Thượng Thích Thiện Cảnh – Phó BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đồng chứng minh, Thượng Tọa Thích Phước Khánh – Ủy viên HĐXH BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Thành viên Ban cố vấn giáo hạnh GĐPT huyện Xuân Lộc – Trụ trì chùa Quảng Long, Đại Đức: Thích Quảng Viên – Thành viên Ban Văn hóa BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Trụ trì chùa Lam Viên, Xuân Trường, Ni Trưởng Thích Nữ Minh Ấn – trụ trì chùa Bảo Quang, Suối Cát và Chư Tôn Đức Ni – Trụ trì các Tự viện, chùa, Tịnh Thất trong huyện Xuân Lộc cùng về tham dự buổi lễ.

            Về phía BHD – GĐPT Đồng Nai có anh HTr cấp Tấn: Tâm Ngộ LÊ VĂN CẢNH – Phó ban ngành Nam ĐD/BHD chủ tọa, anh HTr cấp Tín: Tâm Ngoạn TRẦN ĐỚI ĐD/ BHD – GĐPT Đồng Nai tại huyện Xuân Lộc đồng chủ tọa, bên cạnh đó còn có quý anh chị HTr Ủy viên, phụ tá UV BHD – GĐPT Đồng Nai, quý anh HTr trong BĐD – GĐPT huyện Xuân Lộc, quý Gia Trưởng, quý anh chị HTr của 15 đơn vị GĐPT trực thuộc huyện Xuân Lộc cùng về tham dự. Song song đó, còn có quý bác trong Ban Bảo Trợ GĐPT huyện Xuân Lộc, quý bác trong các BBT – GĐPT tại các đơn vị GĐPT trực thuộc, quý vị ân nhân, quý vị khách quý cùng về tham dự đã ủng hộ cho BĐD – GĐPT Xuân Lộc từ tinh thần lẫn vật chất nhằm góp phần tăng thêm sự long trọng cho buổi lễ…

            Trong buổi lễ BĐD – GĐPT Xuân Lộc cúng dường Trai Tăng dâng lên Chư Tôn Đức Tăng Ni gồm: 07 vị đang hiện diện. Trao giấy khen của BHD – GĐPT Đồng Nai cho 04 tập thể đơn vị GĐPT và 04 cá nhân HTr đã hoàn thành xuất sắc phật sự giữa nhiệm kỳ 2012 – 2016. Ngoài ra còn tặng 02 phần quà tiêu biểu cho 02 cặp vợ chồng đều là HTr hiện đang sinh hoạt tại các đơn vị GĐPT trực thuộc BĐD và 05 phần quà cho 05 đơn vị GĐPT có đoàn sinh nghèo hiếu học và chuyên cần.

            Buổi lễ được sự sách tấn của anh chủ tọa động viên tinh thần cho BĐD – GĐPT Xuân Lộc cũng như các đơn vị GĐPT trực thuộc “…Quý anh chị HTr trong năm tới 2015 phải tinh tấn tu học chuyên cần theo kế hoạch của BHD – GĐPT Đồng Nai nhằm có đủ năng lực nội điển để hướng dẫn các em SH tu học đúng mục đích lý tưởng áo lam, đúng tinh thần Nội quy, Quy chế GĐPT Việt Nam…”. Bên cạnh đó, toàn thể Lam Viên được Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ: “…Tán thấn tinh thần của quý anh chị HTr trong toàn Huyện đã nổ lực dìu dắt, hướng dẫn các em sinh hoạt trong những năm qua của nhiệm kỳ đi đúng tinh thần Nội quy, Quy chế GĐPTVN, đồng thời nhắc nhở quý anh chị HTr luôn giáo dục cho các em về lễ nghi chào kính cho phù hợp.…

            Buổi lễ được khép lại lúc 11 giờ cùng ngày, tất cả Lam viên cùng hồi hướng và cung tiễn Chư Tôn Đức Tăng Ni Hồi Quy Phương Trượng, tiễn chân quý anh chị BHD, quý vị quan khách về hậu liêu nghỉ ngơi ít phút và BĐD đã cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và tất cả lam viên cùng thọ trai. Sau đó cung tiễn quý Ngài về lại trú xứ và tiễn chân quý lam viên ra về trong niềm hoan hỷ thắm tình đạo vị.

                                                                        Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

DSC0017.jpg

DSC0019.jpg

DSC0023.jpg

DSC0025.jpg

DSC0026.jpg

DSC0027.jpg

DSC0028.jpg

DSC0029.jpg

DSC0030.jpg

DSC0031.jpg

DSC0032.jpg

DSC0034.jpg

DSC0036.jpg

DSC0038.jpg

DSC0040.jpg

DSC0042.jpg

DSC0043.jpg

DSC0044.jpg

DSC0048.jpg

DSC0049.jpg

DSC0051.jpg

DSC0053.jpg

DSC0054.jpg

DSC0055.jpg

DSC0056.jpg

DSC0057.jpg

DSC0058.jpg

DSC0059.jpg

DSC0060.jpg

DSC0061.jpg

DSC0062.jpg

DSC0065.jpg

DSC0066.jpg

DSC0067.jpg

DSC0068.jpg

DSC0069.jpg

DSC0071.jpg

DSC0073.jpg

DSC0074.jpg

DSC0076.jpg

DSC0077.jpg

DSC0078.jpg

DSC0080.jpg

DSC0082.jpg

DSC0083.jpg

DSC0085.jpg

DSC0086.jpg

DSC0087.jpg

DSC0089.jpg

DSC0090.jpg

DSC0091.jpg

DSC0092.jpg

DSC0095.jpg

DSC0096.jpg

DSC0097.jpg

DSC0098.jpg

DSC0099.jpg

DSC0100.jpg

Xuân Lộc tổ chức ngày sơ kết

Phật sự, sinh hoạt giữa nhiệm kỳ

Huynh Trưởng hoan hỷ cùng vân tập

Tổng kết một năm thành viên mãn (2014).

            Thực hiện theo tinh thần đề án của Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai về việc tổ chức sơ kết Phật sự, sinh hoạt tu học giữa nhiệm kỳ 2012 – 2016 và tổng kết một năm SH tu học 2014, đồng thời đề ra phương hướng kế hoạch phật sự tu học 2015. Từ tinh thần đó, theo sự chỉ đạo của BHD – GĐPT Đồng Nai, toàn bộ các Ban Đại Diện GĐPT Huyện, Thị, Vùng trong toàn Tỉnh đã tiến hành đồng loạt tổ chức lễ sơ kết phật sự giữa nhiệm kỳ và tổng kết một năm SH tu học 2014.

            Vào lúc 09 giờ, ngày 14.12.2014, tại chùa Lam Viên, xã Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai đã diễn ra buổi lễ sơ kết phật sự giữa nhiệm kỳ 2012 – 2016 và tổng kết một năm SH tu học của GĐPT huyện Xuân Lộc trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh của Hòa Thượng: Thích Giác Quang – Cố vấn BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai – trụ trì chùa Xuân Thành, Xuân Lộc và Hòa Thượng Thích Thiện Cảnh – Phó BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đồng chứng minh, Thượng Tọa Thích Phước Khánh – Ủy viên HĐXH BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Thành viên Ban cố vấn giáo hạnh GĐPT huyện Xuân Lộc – Trụ trì chùa Quảng Long, Đại Đức: Thích Quảng Viên – Thành viên Ban Văn hóa BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc – Trụ trì chùa Lam Viên, Xuân Trường, Ni Trưởng Thích Nữ Minh Ấn – trụ trì chùa Bảo Quang, Suối Cát và Chư Tôn Đức Ni – Trụ trì các Tự viện, chùa, Tịnh Thất trong huyện Xuân Lộc cùng về tham dự buổi lễ.

            Về phía BHD – GĐPT Đồng Nai có anh HTr cấp Tấn: Tâm Ngộ LÊ VĂN CẢNH – Phó ban ngành Nam ĐD/BHD chủ tọa, anh HTr cấp Tín: Tâm Ngoạn TRẦN ĐỚI ĐD/ BHD – GĐPT Đồng Nai tại huyện Xuân Lộc đồng chủ tọa, bên cạnh đó còn có quý anh chị HTr Ủy viên, phụ tá UV BHD – GĐPT Đồng Nai, quý anh HTr trong BĐD – GĐPT huyện Xuân Lộc, quý Gia Trưởng, quý anh chị HTr của 15 đơn vị GĐPT trực thuộc huyện Xuân Lộc cùng về tham dự. Song song đó, còn có quý bác trong Ban Bảo Trợ GĐPT huyện Xuân Lộc, quý bác trong các BBT – GĐPT tại các đơn vị GĐPT trực thuộc, quý vị ân nhân, quý vị khách quý cùng về tham dự đã ủng hộ cho BĐD – GĐPT Xuân Lộc từ tinh thần lẫn vật chất nhằm góp phần tăng thêm sự long trọng cho buổi lễ…

            Trong buổi lễ được sự sách tấn của anh chủ tọa động viên tinh thần cho BĐD – GĐPT Xuân Lộc cũng như các đơn vị GĐPT trực thuộc “…Quý anh chị HTr trong năm tới 2015 phải tinh tấn tu học chuyên cần theo kế hoạch của BHD – GĐPT Đồng Nai nhằm có đủ năng lực nội điển để hướng dẫn các em SH tu học đúng mục đích lý tưởng áo lam, đúng tinh thần Nội quy, Quy chế GĐPT Việt Nam…”. Bên cạnh đó, toàn thể Lam Viên được Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ: “…Tán thấn tinh thần của quý anh chị HTr trong toàn Huyện đã nổ lực dìu dắt, hướng dẫn các em sinh hoạt trong những năm qua của nhiệm kỳ đi đúng tinh thần Nội quy, Quy chế GĐPTVN, đồng thời nhắc nhở quý anh chị HTr luôn giáo dục cho các em về lễ nghi chào kính cho phù hợp.…

            Buổi lễ được khép lại lúc 11 giờ cùng ngày, tất cả Lam viên cùng hồi hướng và cung tiễn Chư Tôn Đức Tăng Ni Hồi Quy Phương Trượng, tiễn chân quý anh chị BHD, quý vị quan khách về hậu liêu nghỉ ngơi ít phút và BTC đã cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và tất cả lam viên cùng thọ trai. Sau đó cung tiễn quý Ngài về lại trú xứ và tiễn chân quý lam viên ra về trong niềm hoan hỷ thắm tình đạo vị.

                                                                        Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

Bài khác nên xem

Ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức tu Bát Quan Trai giới

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA TỔ CHỨC KHÓA TU “MÙA HÈ AN LẠC”

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong mùa Phật Đản

Tâm Lễ