GĐPT CAM RANH: Lễ cầu siêu HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 01.5.2022 (nhằm ngày 01.4.Nhâm Dần), tại Chánh điện chùa Từ Vân. Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh cung thỉnh Chư Đại đức tăng ân sư đạo hiệu: Thích Chúc Lạc, Thích Giác Dưỡng, Thích Chúc Thi, lâm nghi tác lễ cầu siêu cố Huynh trưởng cấp Dũng Phan Đình Thăng, pháp danh Tâm Huy, pháp tự Phước Minh; nguyên Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam; tạ thế lúc 11 giờ ngày 22.4.2022 (nhằm ngày 22.3.Nhâm Dần). Tiếp đó, Chư Đại đức tăng thân lâm an vị di ảnh cố HTr Tâm Huy – Phan Đình Thăng lên linh đài tôn trí tại Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh.

Sau khóa lễ cầu siêu cho Anh Tâm Huy-Phan Đình Thăng, phiên họp liên tịch BHD-GT-LĐT được tiến hành để hoạch định phương hướng, biện pháp khôi phục sinh hoạt của các Đợn vị GĐPT trực thuộc tại Cam Ranh và Cam Lâm trở lại bình thường khi dịch Covid-19 đã từng bước được khống chế trên toàn xã hội; bàn thảo Phật sự cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022, và Phật sự tổ chức Tu học năm 2022 cho Huynh trưởng, Đoàn sinh… 

Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh

QUAN CẢNH PHIÊN HỌP LIÊN TỊCH BAN HƯỚNG DẪN – GIA TRƯỞNG – LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2022

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai kiến lập đàn tràng Hiệp Kỵ – Năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Hội Hiếu GĐPT Quảng Đức

ducquang

BHD GĐPT Quảng Đức Vấn An Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

phuocthanh