BHD TƯ GĐPT Việt Nam viếng tang Ni trưởng Hải Triều Âm

Ngày 03/8/2013 Phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam do A.Nguyên Tín Trưởng Ban dẫn đầu, phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng do A.Phổ Minh Trưởng Ban dẫn đầu cùng các anh, chị thành viên BHD, Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị tại TP.Đàlạt, Huyện Đức trọng, đơn vị GĐPT Giác Hoàng đã về Chùa Dược Sư để đảnh lễ Giác linh Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM.

Sư trưởng đã xả bỏ báo thân để về với cảnh giới Chư Phật ngày 31/7/2013 (24/6 Quý Tỵ), trụ thế 94 năm, 60 năm lạp. Trước khi xuất gia Sư trưởng là một huynh trưởng GĐPT với tên gọi thân thương là “Chị Ni”.

Phái đoàn đã vào đảnh lễ và tác bạch trước Giác linh Sư trưởng, sau đó đã đi nhiểu quanh kim quan của Sư trưởng. Anh Nguyên Tín thay mặt đoàn đã ghi vào sổ tang.

Sáng ngày 05/8/2013 (29/6 Quý Tỵ) lễ nhập Bảo Tháp tại Chùa Dược Sư huyện Đức trọng – Lâm Đồng.

VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD Trung ương đảnh lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định: Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Điếu Văn Tưởng Niệm Cố HT Cấp Tấn Nguyên Kiên-Hoàng Xuân Thiên

ducquang