BHD Ninh Thuận – phân ưu Cố HT Diệu Tâm

duc-a-di-da1
Nam mô A Di Đà Phật
 Nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Tín NGUYỄN VĂN TỰ
Pháp danh Diệu Tâm – Pháp tự Phước Tánh
Sanh 1939(Kỹ Mão)
Ban viên BHD.GĐPT Quảng Ngãi
Gia trưởng GĐPT Chơn Quang
đã từ trần ngày 01 tháng 09 năm 2013 (nhằm ngày 26 tháng 07 Quý Tỵ)
Hưởng thọ 74 tuổi
 Nhất tâm nguyện cầu hương linh Anh
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
  Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban hướng dẫn GĐPT Quảng Ngãi

VP.BHD Ninh Thuận

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Hiệp (BHD.Cam Ranh) tác lễ báo ân – báo hiếu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

Huệ Quang GĐPTVN

Khánh Hoà: Mùa Vu Lan với Gia đình Phật tử

Huệ Quang GĐPTVN