BHD Ninh Thuận – phân ưu Cố HT Diệu Tâm

duc-a-di-da1
Nam mô A Di Đà Phật
 Nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Tín NGUYỄN VĂN TỰ
Pháp danh Diệu Tâm – Pháp tự Phước Tánh
Sanh 1939(Kỹ Mão)
Ban viên BHD.GĐPT Quảng Ngãi
Gia trưởng GĐPT Chơn Quang
đã từ trần ngày 01 tháng 09 năm 2013 (nhằm ngày 26 tháng 07 Quý Tỵ)
Hưởng thọ 74 tuổi
 Nhất tâm nguyện cầu hương linh Anh
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
  Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban hướng dẫn GĐPT Quảng Ngãi

VP.BHD Ninh Thuận

Bài khác nên xem

BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

Huệ Quang GĐPTVN

Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

GĐPT Gia Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín – Cấp Tập năm 2015

Áo Lam