Tổ chức Lễ Tưởng Niệm HT thượng Thiện hạ Hoa (Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo) – BĐD GĐPT Quận 11


BĐD GĐPT Quận 11, Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Vào lúc 9hh00 ngày 15.01.2012 (22.12.Tân mão), BĐD GĐPT Quận 11, tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN,  Chủ toạ buổi lễ tửơng niệm có Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức, cùng qúy Anh Chị trong Ban Đại Diện GĐPT Quận 11, sau phần niêm hương bạch Phật, chào kỳ hiệu Sen trắng, phút tưởng niệm.Chị Đại Diện BHD GĐPT Quảng Đức tại Quận 11 đọc lời cẩn bạch: ” Trước đây Hoà Thượng vì Đạo Pháp mà thị hiện Ta Bà và cách đây 39 năm Hoà Thượng vì mãn duyên mà hồi quy lạc Quốc . Để tỏ lòng thương tiếc chúng con tòan thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Quận 11 , đối trước linh đài , kính tỏ đôi lời mộc mạc với chút Lễ mọn chân thành phụng hiến , Ngưỡng mong giác Linh Hoà Thượng Chứng Minh”, Bác Gia Trưởng GĐPT Thiện Hoa 3 tuyên đọc Tiểu sử cố Hòa Thượng: ” Ngài đảm nhận chức Viện trưởng Viện Hóa Đạo  – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trong giai đoạn này mặc dù có nhiều sóng gió, nhưng Ngài vẫn vững vàng chèo chống, lấy sự tồn tại của đạo pháp trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại làm đường lối lãnh đạo”.

Chư Ni Tổ Đình Huê Lâm, cung tiến giác linh, Anh Chị Em Huynh Trưởng  và Đoàn sinh quận 11 thọ trai trong tình thương yêu đầm ấm của Gia Đình Lam, ra về lúc 12h00 cùng ngày.

VP BHD GĐPT Quảng Đức

Bài khác nên xem

BHD Trung ương đảnh lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Huệ Quang GĐPTVN

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2558 – 2014

Linh Nguyên

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ Tổng Kết sinh hoạt năm 2014

phuocthanh