BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

một đời chính nghĩa đạo không hai

tóc bạc vững yên hàng đại thụ

lòng son không đổi  tợ hoa khai

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng: Phân ưu HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

BHD Trung ương Thành kính Phân Ưu

ducquang

GĐPT Khánh Tâm: Đêm đạo ca và tổ chức cắm trại kính mừng Đại lễ Phật đản

nhuanphap