Bản Tin Số 7: Lễ Triệu Tổ


Lễ Triệu Tổ

 Vào lúc 10h00 ngày 13.10.2011, toàn thể Tang gia hiếu quyến cùng Quý Anh Chị Huynh trưởng của BHD Trung Ương GĐPT VN, BHD các Tỉnh Thị tham dự Lễ Triệu Tổ dưới sự chứng minh của Ban Kinh Sư đã cung thỉnh Di ảnh và Lư hương bái yết tổ đường Long Tấn, nơi Anh đã từng làm Trưởng ban Hộ tự. Sau đó quay về Tổ đường gia tộc Nguyễn Khắc cử hành nghi thức Triệu Tổ và Tiến linh cúng ngọ.

VP BHD Trung Ương GĐPT ViệtNam

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
VP BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Văn Nghệ Mừng Phật Đản PL.2556 – Các Đơn Vị GĐPT Tại Cam Lâm.

phuocthanh

Hoạt động Phật sự của các Đơn vị thuộc GĐPT Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ tấn phong Cấp Dũng Huynh trưởng Nhuận Pháp Lê Cao Phan