Bản tin số 5 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Ngày Hạnh trên một chuyến xe

phuocthanh

2 comments

Nguyễn Bá Lăng 10/07/2014 at 19:56

Người con chân chính của đức Phật bao giờ và luôn luôn coi trọng 4 TRỌNG ÂN.- Ơn Tam Bảo.- Ơn Tổ quốc.- Ơn Thầy cô và cha me.- Ơn đàn na thí chủ.
BHD/TW/GĐPTVN Tren The giới có sáng kiến tổ chức LỄ THÙ ÂN của toàn ngành ÁO LAM (GĐPTVN) Trong và ngoài nước là một công đức vô lượng vô biên và cũng là một sáng kiến tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Bá Lăng 10/07/2014 at 20:05

Nhiệt liệt và hết sức hoan hỹ chúc mừng Lễ hội THÙ ÂN ngành GĐPTVN Trên Thế giới .
THÀNH TỰU VIÊN MÃN .

Comments are closed.