Bản tin số 3: Lễ tang HTr Trương Công Oai

 Ngày 22/8/2013
 Phái đoàn Chư Tôn Đức tại các Chùa đã đến viếng và ghi sổ tang.
Lúc 18g, BHD.GĐPT Lâm Đồng cùng các đơn vị tại TP.Đà Lạt đã tiến hành lễ thọ tang và phân ưu cùng tang quyến.
Phái đoàn BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận đã về phúng điếu và chia buồn  cùng tang quyến và BHD.GĐPT Lâm Đồng.

VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

Thành Kính Phân Ưu Cố Huynh Trưởng Vũ Như Thiết

Người Áo Lam

BHD GĐPT Đồng Nai Kính Viếng

phuocthanh