Cáo tang: HTr cấp Tín Quảng Hiền – Lâm Thị Vui từ trần

Nam mô A Di Đà Phật
BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhận được tin:
Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI

Pháp danh: QUẢNG HIỀN, Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC

Sinh năm: 1950 (Canh Dần)
Là Hiền Thê của HTr Cấp Tấn NGUYỄN VĂN NUÔI, Pháp danh TÂM DƯỠNG, Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương, Phó Trưởng ban Điều Hành BHD Biên Hòa

Thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 8h25 ngày 21 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29.10.2018).

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
– LỄ NHẬP QUAN: cử hành lúc 05h00 ngày 22 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 30.10.2018).
Linh cửu quàn tại: Thiền Viện Tuệ Quang, số 13 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.
– LỄ KHIỂN ĐIỆN – DI QUAN: cử hành lúc 6h30 ngày 24 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01.11.2018).
Di quan đến hỏa táng tại đài hóa thân Phúc An Viên, Quận 9.

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh Huynh trưởng LÂM THỊ VUI vãng sanh Phật quốc.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

VP. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ 2 năm 2015

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa Huynh trưởng Kiên, Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

Lễ Tưởng niệm, kỳ nguyện cho Nạn nhân Nepal

phuocthanh