Bản Tin Số 2 : Lễ Phủ Kỳ Cho Cố HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ


Lễ Phủ Kỳ cho Cố HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

Vào lúc 14g30′, ngày 11.10.2011., được sự ủy nhiệm của thường vụ BHD TƯ, anh Nguyên Thanh-Nguyễn Văn Cỏi-Huynh trưởng cấp TẤN, đại diện BHD Trung Ương tại miền Liễu Quán, trao kỳ hiệu cho BHD GĐPT Ninh Thuận để thực hiện nghi lễ phủ kỳ cho cố Huynh trưởng cấp Dũng-Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ. Nghi thức được thực hiện trang trọng với sự tham gia của toàn thể Huynh trưởng các cấp của đơn vị Ninh Thuận.

VP BHD NINH THUẬN

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name

Bài khác nên xem

Mùa Xuân Văn Nghệ GĐPT

ducquang

Bản tin số 4: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

Hội Thảo Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử – Lời Khai Mạc

ducquang