Bản tin số 1: Lễ tang Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại Phạm Thị Na

LỄ KHAI KINH

Vào lúc 15 giờ ngày 29.11.2012 (16.10 Nhâm Thìn), Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm (cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh), cùng Đại Đức Thích Trí Tấn và chư Tăng chùa Thiên Long đã quang lâm chứng minh và lâm nghi khai kinh đàn tràng lễ tang cố HTr Tâm Đại – Phạm Thị Na.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN

TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

( Nguyên ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh )

Trưởng ban                   :        Tâm Hải – Công Tằng Tôn Nữ Lương

                     Phó ban                         :        Tâm Bản – Nguyễn Thị Sô

                     Phó ban                         :        Nguyên Thọ – Trần Nguyện

                      Thư ký                           :        Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang

                     Ủy viên                          :        Minh Thiền – Phạm Bá Quyết

                                                               :        Tâm Thông – Trần Văn Hữu

                                                               :        Chúc Gia – Lê Đình Cư

                                                               :        Nguyên Hiện – Phạm Xuân Ẩn

                                                               :        Nhuận Hoa – Huỳnh Thị Khánh

                                                               :        BHT. GĐPT Phước Khánh

                                                               :        BHT. GĐPT Phước Hải

Các tiểu ban:

Tiểu ban điều hành             : Phạm Bá Quyết, Trần Văn Hữu, Lê Đình Cư, Nguyễn Phúc Quang, Nguyễn Văn Nức.

Tiểu ban nghi lễ                     : Trần Nguyện, Võ Thành Long, Đào Văn Lộc, Lê Luân, Sử Hồng Xuân.

Tiểu ban tiếp lễ, tiếp tân   : Huỳnh Thị Khánh, Nguyễn Thị Tịnh & Ngành nữ đơn vị Phước Khánh, Phước Hải.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

* Ngày 29.11.2012 (16.10 Nhâm Thìn)

 – 15 g 00                        : Khai kinh

– 16 g 00 – 21 g 00      : Luân phiên tụng niệm

 * Ngày 30.11.2012 (17.10 Nhâm Thìn)

 – 05 g 00                        : Lễ nhập quan

: Lễ Thọ tang và Tiến Linh

– 06 g 00 – 10 g 00     : Luân phiên tụng niệm & viếng linh

– 10 g 00                          : Cúng ngọ, Tiến Linh

– 12 g 00 – 21 g 00      : Luân phiên tụng niệm & viếng linh

 * Ngày 01.12.2012 (18.10 Nhâm Thìn)        

 – 06 g 00 – 10 g 00     : Luân phiên tụng niệm & viếng linh

– 10 g 00                           : Cúng ngọ, Tiến Linh

– 12 g 00 – 19 g 00      : Luân phiên tụng niệm & viếng linh

– 19 g 00 – 21 g 00      : Lễ thuyết linh.

 * Ngày 02.12. 2012 (19.10 Nhâm Thìn)

 – 06 g 00 – 10 g 00      : Luân phiên tụng niệm & viếng linh

– 10 g 00                           : Cúng ngọ, Tiến Linh

– 11 g 30                            : Lễ truy niệm của GĐPT.

– 13 g 00 – 14 g 00       : Lễ kỳ siêu – Di quan.

– 16 g 00                           : An vị linh.

: Hoàn mãn.

Vp BHD GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh

Lễ báo ân – báo hiếu của GĐPT Kỳ Viên (BHD Cam Ranh)