BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức lễ Phật đầu năm

IMG_0668

Sáng nay, ngày  mồng tám tháng giêng năm Quý Tỵ, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức lễ Phật đầu năm, với sự tham dự của các anh chị Uỷ viên, phụ tá Uỷ viên cùng các Huynh Trưởng học viên các bậc học Kiên, Trì, Định, Lực (Chánh Thọ, Chánh Đạt, Từ Hiếu, Từ Nghiêm, An Linh, Thiện Hoa 1, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, Thiện Hoa 6), chào kỳ hiệu Sen trắng.

Trong lời huấn từ của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn “…thực thi đề án của BHD Trung Ương năm 2013, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khoá các bậc học, muốn tổ chức GĐPT Việt Nam vững mạnh và phát triển đòi hỏi mỗi Huynh Trưởng phải  tự nguyện tham gia các bậc học Kiên Trì Định Lực để được tham gia các Trại huấn luyện cũng như các trại chuyên năng, mỗi Huynh Trưởng cũng phải khẳng định đạo nghiệp GĐPT là trách nhiệm của từng Huynh Trưởng đòi hỏi mỗi chúng ta phải lập nguyện, kề vai gánh vác những công tác Phật sự do BHD  đề ra, ngoài ra trong mỗi chúng ta phải tu tập, có tu tập chúng ta sẽ vượt qua những chướng duyên, gìn giữ thân tâm thanh tịnh, xây dựng cuộc sống an lạc trong thế giới ta bà…”

Sau đó BHD họp phiên họp đầu năm triển khai: cấp phát thẻ Huynh Trưởng, thông qua đế án Tổ chức Trại Dũng “Kiền Trắc”, phổ biến văn thư Hội thảo Uỷ Viên Thiếu nam toàn quốc.

Phiên họp BHD kết thúc vào lúc 11giờ cùng ngày

 

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn


Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định – Trai đàn chẩn tế Hiệp kỵ năm 2015

nhuanphap

Lễ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 8

nhuanphap

Khóa bồi dưỡng hành chánh Tổng thư ký – Phó Tổng thư ký toàn quốc – năm 2023

nhuanphap