Ban Hướng Dẫn Trung Ương phúng viếng

Nguyện cầu Hương linh

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN

 CHÂU LỘC – PHÁP DANH ĐỒNG TRÍ

SINH NĂM 1941 – TÂN TỴ

 NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT THỪA THIÊN TẠI QUẬN HỮU NGẠN

UỶ VIÊN THIẾU NAM BAN HƯỚNG DẪN GĐPT THỪA THIÊN

ĐÃ MỆNH CHUNG LÚC  14 H15  NGÀY 23 -9 -2011

Hưởng thọ  71 tuổi


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Thừa Thiên phân ưu

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khóa tu MÙA HÈ AN LẠC lần thứ II

Tâm Lễ

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu