Ban Điều Hành Trang Nhà – Thành Kính Phân Ưu

Ban Điều Hành Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.com thành kính Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến huynh trưởng cấp Tín  Tâm Vinh, BHD GĐPT Bình Thuận.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

Lễ cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

nhuanphap

Thông Tin Tang Lễ

phuocthanh