Ban Điều Hành Trang Nhà – Thành Kính Phân Ưu

Ban Điều Hành Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.com thành kính Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến huynh trưởng cấp Tín  Tâm Vinh, BHD GĐPT Bình Thuận.

Bài khác nên xem

Tang Lễ cố Huynh Trưởng Cấp Tín Thiện Siêu Nguyễn Quốc Việt

phuocthanh

Tiểu sử HTr Cấp Dũng Quảng Hội – Lê Cao Phan

nhuanphap

Vĩnh Viễn Xa Em – Thiếu Nữ Áo Lam

phuocthanh