Ban Điều Hành Trang Nhà – Thành Kính Phân Ưu

Ban Điều Hành Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.com thành kính Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến huynh trưởng cấp Tín  Tâm Vinh, BHD GĐPT Bình Thuận.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Lời Truy Tán trong LỄ PHỦ KỲ của Thượng Tọa Thích Thái Hòa

phuocthanh

Viếng tang thân mẫu của HTr Chúc Lạc Phan Duy Xuân – Phụ tá UV Văn nghệ BHD.TƯ

Huệ Quang GĐPTVN