Ban Đại Diện GĐPT thị xã La Gi ( BHD GĐPT Bình Thuận ) tổ chức Lễ Trại Thành Đạo

GĐPT thị xã Lagi, là điểm nóng của Bình Thuận, nơi mà nhiều tâm ma rắp tâm bẻ cong chân lý – không bình đẳng – không dân chủ ráo riết bủa vây, luôn luôn diễn ra nhiều sóng gió gan nan – nhiều cay đắng bất bình, thử thách ý chí người hành giả trước giờ thành đạo. Với tinh thần vì đạo cố – dám hy sinh, sẵn sang gánh vát gian nan, toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh tuệ giác vững vàng – đoàn kết son sắc – nổ lực kham nhẫn thực tập – tu học

Nhằm mục đích đánh giá – nhìn lại quá trình hành hoạt năm qua. Nhân dịp kỷ niệm Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, Ban Đại Diện GĐPT thị xã La Gi, trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, tổ chức Lễ Trại Thành Đạo

Thời gian tổ chức trại hai ngày: 19 – 20/01/2013, nhằm ngày 08 – 09/12/Nhâm Thìn. Địa điểm được Ban tổ chức chọn là ngôi Bình Sơn Tự, cách xa trú xứ gần 150 km, năm chiếc xe chạy ven đường biển, theo hướng Bắc, tiến về miền bỏng cát. Số lượng tham dự trại gồm có 32 Huynh trưởng và 273 trại sinh (các em Oanh vũ nhỏ tuổi phải ở lại nhà), của 9 đơn vị GĐPT trực thuộc

Các nội dung diễn ra tại đất trại, lúc thì nghiêm túc – trang nghiêm tĩnh lặng, lúc thì òa vỡ sinh động – làm hồ hởi vang vọng cả một góc trời: Lễ khai mạc trại, thi kết khóa các Bậc học Ngành Đồng và Ngành Thiếu riêng biệt, văn nghệ lửa trại, trò chơi dân gian Ngành Đồng – Ngành Thiếu riêng biệt, trò chơi vui học Phật pháp Ngành Đồng – Ngành Thiếu riêng biệt, trò chơi lớn, sinh hoạt giao lưu

Sau cùng là lễ tổng kết – phát phần thưởng – bế mạc trai

16,30 giờ dây thân ái – ai nấy bùi ngùi lưu luyến chia tay, rời đất trại về lại trú xứ./-

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

1
Bài khác nên xem

Theo Dấu Chân Trại Kiền Trắc – BHD Quảng Đức Sài Gòn – Mùa Xuất Gia 2013

phuocthanh

Hội thi Ngành Đồng năm 2016 – GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Hội Hiếu năm 2015

phuocthanh