Bài học Vô úy

          Mấy tháng trôi qua nhanh như gió thoảng, anh Trưởng ban điều hành bậc Lực của tỉnh Kon Tum đã đi tham vấn nhiều Thầy trong tỉnh về việc thỉnh chư tôn giảng dạy cho các anh chị em đang tham dự chương trình tu học trường kỳ của Huynh Trưởng.

          Đi tới đâu, quý Thầy đều hứa sẽ giúp đỡ, nhưng đến khi có chương trình lịch giảng dạy thì quý Thầy lại bảo rằng “ Tôi bận việc mất rồi, các anh cố chờ đợi một thời gian nữa đi ”.

          Chương trình học Kinh Pháp Hoa của bậc Lực mà không có quý thầy giảng giải thì chắc rằng anh chị em mình không thể hiểu nổi, rồi đây sắp hết năm, kỳ thi khảo hạch lại đến, ôi bao nhiêu là việc, làm sao đây ?

          Kiên trì ắc thành công, đợi mãi rồi quý Thầy cũng thương cảm. Ngày lành tháng tốt lại đến, đã có Thầy nhận lời và tài liệu học Kinh Pháp Hoa đã được phổ biến cho các Huynh trưởng bậc Lực.

          Thời gian tu học Thầy quy định là 10 tuần liên tiếp, học ban đêm, tuần nào Thầy ra bài kiểm tra tuần đó, phải tham gia học liên tục không được bỏ buổi nào, dù có trở ngại, dù có chướng duyên, dù mưa hay nắng, các anh chị đồng ý thì tôi nhận dạy.

          Ôi thật là vi diệu, vô úy thay, thời giảng pháp của Thầy thật là vui nhộn, thật là hào hứng, Thầy rất thấu hiểu tâm lý của anh chị em GĐPT, Thầy rất thương mến các em GĐPT. Vì các anh chị, các em là mầm non là tương lai của Đạo Pháp. Không dạy cho các anh chị, các em GĐPT thì dạy cho ai đây ?

          Thời gian trôi mau quá, vậy là đã đến ngày kết thúc khóa học Kinh Pháp Hoa và cũng là kết khóa học năm thứ hai bậc Lực.

          – Có người đến hỏi Thầy : Vì sao Thầy lại tham gia giảng dạy cho họ ?

          Ồ, một câu hỏi thật là khôi hài.

          – Tôi là một tu sĩ của Đạo Phật, là trưởng tử của Như Lai. Những đạo hữu của chùa, các anh chị em GĐPT đều là con Phật, tôi không dạy cho Họ học kinh, hiểu giáo lý của Phật thì tôi phải dạy cho ai và dạy những gì ?

          Một tinh thần vô úy, vị tha của Thầy.

          Chúng con mong rằng sang năm thứ ba, chúng con lại còn được Thầy giảng dạy cho 2 bộ kinh là Lăng Nghiêm và Duy Ma Cật.

          Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tu học, chúng con sẽ cố vượt qua những nội ma ngoại chướng để không phụ lòng giảng dạy của Thầy.

“ Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là con thuyền Thanh Lương đưa chúng con đến bờ an vui ”.

Tin từ VP BHD KonTum

Bài khác nên xem

Em làm quen với Nhịp – Phách

datthinh

Chương trình tu học Bậc Chân Cứng

datthinh

Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực

datthinh