5 điều luật của Gia Đình Phật Tử

 

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )

 

I. VĂN :

1.  Giới thiệu :

Trước năm 1951, theo đề cương tám điểm của bác Tâm Minh Lê Đình Thám, điểm thứ tư có ghi

 Phật tử sống trong Gia Đình Phật Hoá Phổ phải tuân hành 10 điều luật sau đây :

 1. Phật tử học kinh, niệm Phật.
 2. Phật tử kính mến cha mẹ và thuận thành với anh chị em.
 3. Phật tử sống nhân  từ đối với người và vật.
 4. Phật tử lựa bạn tốt và mến thương bạn.
 5. Phật tử vui buồn cùng chia, nhắc nhở nhau lánh dữ làm lành.
 6. Phật tử giữ gìn lời nói ôn hoà, ngay thật.
 7. Phật tử thật thà , siêng năng, thứ tự, sạch sẽ.
 8. Phật tử sống giản dị và điều độ.
 9. Phật tử sống giản dị và lạc quan.
 10. Phật tử  làm tròn bổn phận .

Đến năm 1951, Đại hội Huynh trưởng GĐPT đã xây dựng nên Nội quy trình gồm 5 chương, 15 điều. Chương thứ nhất, điều thứ tư ghi :

Luật của Thanh Thiếu Niên nam nữ và Huynh trưởng là :

 1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh  thần, từ lời nói đến việc làm.
 5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Luật của Oanh Vũ nam nữ có 3 điều luật riêng đó là :

 1. Em tưởng nhớ Phật.
 2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
 3. Em thương người và vật.

2.  Ý nghĩa:

a.  So sánh hai giai đoạn này ta thấy :

Ngày trước, luật nặng tính cách xây dựng cá nhân con người theo Nhân thừa. Giai đoạn thứ hai nhằm phát  triển huệ trí, tiến đến giác ngộ và giải thoát.

b.  Phân tích:

–   Điều thứ nhất phù hợp với hạnh Tinh tấn của Đức Phật Thích Ca.

–   Điều thứ hai thực hiện hạnh Từ bi mà Bồ Tát  Quan Thế Âm là biểu tượng.

–   Điều thứ ba phù hợp với hạnh Trí tuệ mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là biểu tượng.

–   Điều thứ tư thực hiện hạnh Thanh tịnh của  đức Phật A Di Đà.

–   Điều thứ năm thực hiện hạnh Hỷ xả của Đức Phật Di Lặc.

II. TƯ :

1.  Kỷ luật của đoàn thể hay pháp luật của quốc gia chỉ nhằm duy trì trật tự an ninh cho xã hội và con người chứ không nhằm đưa con người đến chỗ giải thoát, giác ngộ. Còn giới luật của đạo Phật, luật của GĐPT là đóng ngõ ác đạo, mở cửa từ bi, trí tuệ, vào căn nhà giải thoát, giác ngộ của Đức Phật.

2.  Đọc luật phải giữ tâm thanh tịnh, không khí trang nghiêm để từng lời nói, từng âm thanh vang vọng trong tiềm thức, trong tư duy của ta, nhận ra những sai khuyết mà phát lồ sám hối, cũng như  hướng đời mình đến các điều tốt đẹp để nở được bông hoa Phật tánh.

3.  Đọc luật là một hình thức tụng giới và phát tâm giữ luật như giữ giới, soi rọi cuộc đời mình. Luật là giáp phục của đoàn sinh GĐPT.

III. TU :

1.  Hằng ngày, sau khi thức dậy, em nhẩm đọc luật và phát tâm giữ luật hằng ngày.

2.  Hằng ngày, trước khi đi ngủ, em nhẩm đọc và kiểm lại bản thân nếu có sai phạm tức thì sám hối.

3.  Giữ luật như giữ gìn hơi thở và sự ăn uống để nuôi dưỡng sinh mạng, để tu tập Phật đạo.

 IV. CÂU HỎI :

 1. Luật của Gia Đình Phật Hoá Phổ có mấy điều ?
 2. Luật của GĐPT dành cho Thanh Thiếu niên và Huynh trưởng gồm có những gì ?
 3. Luật của GĐPT dành cho cho ngành Đồng ( Oanh vũ) có những điều gì ?
 4. Vì sao em cần giữ gìn giới luật ?
 5. Em cần đọc luật với tinh thần như thế nào ?

Bài khác nên xem

Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Đại Diện GĐPT thị xã Ninh Hòa (thuộc BHD Khánh Hòa): tổ chức thi vượt bậc cho các em đoàn sinh

Huệ Quang GĐPTVN

Đức Phật và Tứ chúng

datthinh