BHD GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức Lễ thọ Cấp Tín và Cấp Tập

Năm nay thực  hiện sự gợi ý của Chư vị Tôn đức, nhằm tạo một dấu ấn kỷ niệm cho anh chị Huynh trưởng tân thăng.. Tối ngày 9.4.2012 tại Bửu điện chùa Sắc Tứ Kim Sơn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, BHD Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa đã tổ chức đêm tâm tình truyền trao tư lương chuẩn bị cho buổi lễ thọ cấp tới. Anh chị  em ngồi lắng lòng ngắm nhìn kim thân đức Thế Tôn, dưới ngọn hoa đăng được tiếp truyền  ánh sáng từ nơi  chánh điện, ôn lại truyền thống GĐPT .VN với bao gian khổ trong đó có màu Lam GĐPT Khánh Hòa . Những anh chị sống với GĐPT sở tại những ngày đầu khai sáng còn hiện tiền như anh Bàng, anh Quyền hay chị Khánh, hoặc đã khuất như anh Mão, anh Thảo,anh Hòa ,anh Lương vv … được trân trọng nhắc đến , những tấm gương chư vị Thánh tử đạo xuất thân trong GĐPT , hy sinh bảo vệ đạo pháp tại Khánh Hòa như Ni cô Thích Nữ Thông Huệ- Thích Nữ Diệu Quang hay Chị Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi …cũng được nêu lên qua từng giai đoạn, và anh chị đã thẩm định  giá trị   kết tinh nên  bản Nội quy-Quy chế Huynh trưởng , một văn kiện nói lên tính kỷ cương, tổ chức để Huynh trưởng tân thăng thấy được lý tưởng và mục đích, từ đó vững tiến trên bước đường tu học và phục vụ tổ chức  , một tổ chức có sự xuyên suốt thống nhất từ Trung ương cho đến địa phương và bề dày lịch sử được trang bị vững chải qua tinh thần Phật giáo ,để hôm nay màu Lam  có mặt khắp năm châu .

4 giờ sáng hôm sau ,tiếng khi chuông chùa thanh thản ngân lên, khi bóng tối của màn đêm lùi dần ,nhường chổ cho một ngày mới. Thầy Trụ trì xướng niệm dâng lên đức Thế Tôn nén tâm hương của 32 Huynh trưởng tân thăng cấp Tập và 5 cấp Tín . Nhân dịp nầy các anh chị phụ tá được các Ủy viên mời cũng đồng  phát nguyện nhận nhiệm vụ.

 Thầy là vị cố vấn cho GĐPT Kim Sơn , đã đồng cam cộng khổ suốt hành trình từ ngày thành lập GĐPT  sở tại đến nay, thấu hiểu về tổ chức Lam, nên rất thương yêu GĐPT,  tạo mọi điều kiện thuận tiện cho đơn vị sở tại cũng như cho Ban Hướng Dẫn tỉnh nhà trong  việc sinh hoạt ,  theo Thầy  hiện nay sự tha hóa của tầng lớp thanh thiếu nhi ngoài đời đang ở mức báo động ,chỉ có GĐPT mới thực sự là còn gìn giữ được nét truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc Việt ,  một nơi đào luyện các em thành con người tốt cho gia đình và xã hội mà thôi.

 Thầy động viên anh chị Tân Thăng hãy theo gương các anh chị đàn anh đã và đang có mặt , vì lý tưởng phục vụ hướng dẫn các em tức  thể nhập  vào pháp giới hành bồ tát đạo  vậy.

                                                                                                Tâm Kim

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TU BÁT QUAN TRAI KỲ 3/2023.

Tâm Lễ

Chương trình – Ban tổ chức – Cung an chức sự Tang lễ Cố Trưởng Lão Hoàng Thượng

Áo Lam

BHD GĐPT Đồng Nai Tổng kết Tu học, sinh hoạt Phật sự năm 2012 và Phương hướng Tu học, sinh hoạt năm 2013

phuocthanh