[Video Clip] Phóng sự trước trại Dũng 2012 – BHD Gia Định

Clip Phóng sự trước trại Dũng do nhóm PV trại Dũng 2012 thực hiện, mời Anh Chị Em cùng xem

Bonus: Phóng sự trò chơi nhỏ tại Dũng 2012

Bài khác nên xem

Trại Lộc Uyển 29 “Phát khởi đức tin – Nhập Trì Địa Bồ tát hành”

nhuanphap

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang

Nhạc phẩm Dâng hoa – Vô Danh, Trúc Linh

ducquang