[Video Clip] Phóng sự trước trại Dũng 2012 – BHD Gia Định

Clip Phóng sự trước trại Dũng do nhóm PV trại Dũng 2012 thực hiện, mời Anh Chị Em cùng xem

Bonus: Phóng sự trò chơi nhỏ tại Dũng 2012

Bài khác nên xem

Ảnh Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Do Tôn Giả Phú Lâu Na Vẽ

phuocthanh

Tường Thuật Chuyến Hành Hương Về Nguồn

phuocthanh

Thơ của Phan Hồng Liên

Huệ Quang GĐPTVN