[Video Clip] Phóng sự trước trại Dũng 2012 – BHD Gia Định

Clip Phóng sự trước trại Dũng do nhóm PV trại Dũng 2012 thực hiện, mời Anh Chị Em cùng xem

Bonus: Phóng sự trò chơi nhỏ tại Dũng 2012

Bài khác nên xem

Thơ: Trung Thu

phuocthanh

Chị Tôi

phuocthanh

Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Áo Lam