[Video Clip] Phóng sự trước trại Dũng 2012 – BHD Gia Định

Clip Phóng sự trước trại Dũng do nhóm PV trại Dũng 2012 thực hiện, mời Anh Chị Em cùng xem

Bonus: Phóng sự trò chơi nhỏ tại Dũng 2012

Bài khác nên xem

Xuân Ý Nghĩa

phuocthanh

Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

ducquang

Thư mời tham dự chu niên lần thứ 48 GĐPT Đức Phương (BHD GĐPT Gia Định)

phuocthanh