Vẽ Hoa sen Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

Khi muốn vẽ hoa sen, em phải có dụng cụ sau :

–   1 thước kẻ.

–   1 Compa hai đầu nhọn.

–   1 Compa chì.

–   Tẩy, giấy cỡ hoa sen em muốn vẽ.

Trước hết kẻ một đường thẳng đứng, lấy tâm của hoa sen mà em muốn vẽ. Chia đường kính làm ba phần bằng nhau. Hai phần trên lấy tâm kẻ một vòng tròn vẽ 5 cánh : Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ và Từ bi. Phần còn lại kẻ một vòng tròn vẽ cánh Phật.

Gạch ngang đường sát chu vi của hai vòng tròn lớn nhỏ, thẳng góc với đường kính kẻ hai cánh Pháp, Tăng. Thế là em có một hoa sen vừa ý.

Lưu ý :

Cánh Tinh tấn lớn gấp hai những cánh khác, vì vậy ta chia làm 6 phần bằng nhau rồi kẻ 5 cánh là cân đối.

Muốn các cánh bằng nhau, ta chỉ vẽ một bên và trở ngược, đè mạnh để có nếp vẽ cho phiá kia.

( Tham khảo hướng dẫn vẽ Huy hiệu Hoa sen do Huynh trưởng Nhuận Pháp – Trần Nguyễn Nhị Lâm thực hiện ).

Bài khác nên xem

Góc Đội Chúng

datthinh

Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng

datthinh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9.

phuocthanh