Văn nghệ mừng Phật Đản PL.2559 – GĐPT Từ Hiệp (Cam Ranh)

DSC_0301 (FILEminimizer)

Đêm 11/4 Ất Mùi (28/5/2015) tại chùa Từ Hiệp xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm

DSC_0266 (FILEminimizer) DSC_0269 (FILEminimizer) DSC_0313 (FILEminimizer)DSC_0314 (FILEminimizer)DSC_0272 (FILEminimizer) DSC_0275 (FILEminimizer) DSC_0281 (FILEminimizer) DSC_0283 (FILEminimizer) DSC_0284 (FILEminimizer) DSC_0287 (FILEminimizer) DSC_0288 (FILEminimizer) DSC_0290 (FILEminimizer) DSC_0292 (FILEminimizer) DSC_0293 (FILEminimizer) DSC_0297 (FILEminimizer) DSC_0301 (FILEminimizer) DSC_0302 (FILEminimizer) DSC_0309 (FILEminimizer) DSC_0310 (FILEminimizer) DSC_0315 (FILEminimizer) DSC_0319 (FILEminimizer) DSC_0320 (FILEminimizer) DSC_0325 (FILEminimizer) DSC_0326 (FILEminimizer) DSC_0330 (FILEminimizer) DSC_0332 (FILEminimizer) DSC_0336 (FILEminimizer) DSC_0341 (FILEminimizer) DSC_0347 (FILEminimizer) DSC_0353 (FILEminimizer) DSC_0354 (FILEminimizer) DSC_0358 (FILEminimizer) DSC_0359 (FILEminimizer) DSC_0364 (FILEminimizer) DSC_0366 (FILEminimizer) DSC_0367 (FILEminimizer) DSC_0370 (FILEminimizer) DSC_0372 (FILEminimizer) DSC_0374 (FILEminimizer) DSC_0378 (FILEminimizer) DSC_0380 (FILEminimizer) DSC_0384 (FILEminimizer) DSC_0386 (FILEminimizer) DSC_0389 (FILEminimizer) DSC_0391 (FILEminimizer)DSC_0392 (FILEminimizer)

Tin: Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh – Ảnh: Vạn Vương Phan Tấn Pháp

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tứ Thánh Đế – Đức Quảng

ducquang

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh