Tưởng Nhớ Anh Năng Quang

 

TƯỞNG NHỚ ANH NĂNG-QUANG

 

Lệ Thương !

Mỹ Quốc, chiều nay trời chuyển mưa,

Thương tiếc tình Anh mấy cho vừa

Anh về cõi Phật, duyên đã mản

Quặn thắt lòng đau lệ tiễn đưa !!!

 

Cuộc đời và Lam nghiệp của Anh Năng-Quang

Nguyễn Hữu Thạnh, là tấm gương soi sáng muôn

đời cho Tổ Chức GĐPT Việt Nam

 

Như mùa Thu đến,

Làm sao tránh khỏi lá rơi !!!

 

TRÍ GỢI NHỚ VỀ ANH !

-Vì GĐPT từ thời Liên Tỉnh Lâm-Viên & Đồng Nai Thượng

-Với GĐPT Anh sinh hoạt năng nổ, giọng nói “ồn ào” đầy tự tin.

-Trại Thiện Mỹ, tại Trại Trường Đà-Lạt (1963)

-Đại Hội Gia-Long, Sài-Gòn (1964)

-Hội Thảo thu hẹp (1968)

-Đại Hội Toàn Quốc Quy-Nhơn (1970)

 

Cúi đầu bái vọng tiễn Anh đi !!!

Kính chúc Anh Thượng Lộ Bình An !!!

Khóc Anh ! Vĩnh biệt Anh !

 

ĐTR.-Định Quang

Lam viên Lâm-Đồng (cũ)

06-09-2011

 

 

                        

Bài khác nên xem

Dư Âm Không Dứt ( tiếp phần 1)

ducquang

Thơ của Hòa thượng Minh Tâm: Nhớ Thầy Thanh Huyền

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Rồi Có Một Ngày – Minh Khánh

ducquang