Tu Viện Quảng Hương Gìa Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2562 – DL 2018

Mừng Phật Đản muôn phương cùng chiếu rọi

Ánh đạo mầu trang trải đức từ bi

Mỗi một người thắp đuốc lên mà đi

Đâu còn ngại đêm dài và tăm tối

Thơ Mặc Giang

Trên toàn Thế giới, những người con Phật đang kỷ niệm ngày đức Phật đản sanh, chúng con đang vân tập trước lễ đài để tắm gội trong ánh sáng linh diệu đã một lần tỏa chiếu trên thế giới này, các đây trên hai ngàn sáu trăm năm, khi ngài theo đại nguyện độ sanh của mình, xuất hiện ở Ta bà, đem chánh pháp dẫn dắt nhân thiên thoát khổ thành tựu Phật đà, để xây dựng cuộc sống an lạc cho bản thân và muôn loài.

 “Này Visàkhà Thánh đệ tử niệm nhớ về Phật: Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”.

Sáng nay ngày rằm tháng tư năm Mậu Tuất (29.05.2018), Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản, kỷ niệm 2642 năm đức từ phụ ra đời.

Chứng minh Đại Lễ Phật Đản cung đón Hòa Thượng Thích Nguyên Giác  – Trú trì Tu viện cùng chư tôn đức của bản viện.

Về phía GĐPT Việt Nam: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San  – Phó Chủ Tịch Thường Trực  Hội Đồng cấp Dũng, cùng quý anh chị trong Hội Đồng cấp Dũng, Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng – Phó Trưởng ban ngành Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt  – Phó Trưởng ban ngành Nữ cùng quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức kiêm Trưởng Ban BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân – Trưởng Ban BHD GĐPT Gia Định, cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Miền Quảng Đức, đông đảo qúy bác Phật tử trong đạo tràng tu bát quan trai, các chúng Dược vương… tín đồ Phật tử.

Bài cảm niệm Phật Đản do Hòa Thượng Trú trì  tuyên đọc :

 “…Tất cả chúng ta dầu không được may mắn trực tiếp diện kiến tôn nhan của Phật, và nghe pháp âm phát ra từ kim khẩu của Ngài, nhưng có cái may mắn là tiếp cận pháp hóa của Ngài qua hình ảnh, và ngôn ngữ lưu truyền trong kinh điển. Bằng tiếng nói  oai hùng như một sư tử chúa; Ngài đã tuyên ngôn cái chân lý, rằng trong bản thân mỗi chúng sanh ai cũng có khả năng làm Phật như chính Ngài, để chuyển hóa đời sống của mình từ khổ đau đến an vui, chuyển hóa thế giới của mình từ nhiễm ô thành tịnh độ.Chân lý ấy được Ngài thực chứng dưới cội cây Bồ đề cạnh thành Già gia, và dùng phương tiện hệ thống Tứ đế để khai thị một con đường chân chánh giúp nhân loại giải thoát khổ đau…”

Phút nhập từ bi quán để tưởng niệm chư vị hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, Vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân chư Thánh tử đạo, đồng bào Phật tử hy sinh vì trường tồn của Phật Giáo

Thế giới chúng con hôm nay tha thiết chấp tay cầu nguyện cho hoa Vô Ưu trở lại trong lòng người. Nhân loại của chúng con đã đau khổ nhiều vì hận thù cố chấp, xin cho đóa hoa Ưu Đàm Bát La năm xưa xuất hiện lại trên quê hương chúng con.

Những đóa hoa tươi thắm dâng lên đức đại giác ngộ do GĐPT Đức Chơn dâng cúng. Hoà Thượng Trú Trì cung tuyên pháp ngữ, tụng bài sám Đức Phật Đản sanh, lời niệm Phật, tứ hoằng thệ nguyện của đạo tràng vang rền trong không gian trang nghiêm tĩnh lặng.

Từng chùm bong bóng bay khắp bầu trời xanh mát, từng đàn chim tung cánh thoát khỏi cảnh ngục tù bị thợ săn bắt nhốt.

Đây là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ đại ân đức của đấng Cha lành, để nhìn lại chính mình và chiêm nghiệm những giáo lý mà Ngài đã dạy. Đại Lễ Phật Đản kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày .

BHD GĐPT Gia Định đã biểu diễn múa trống, lân, sư, rồng để cúng dường Đức Từ Phụ.

Mừng Phật Đản, Hoa Vô Ưu bừng nở

Kết thành Hoa Giải Thoát Hoa Từ Bi

Đèn Trí Tuệ thắp sáng lên mà đi

Mới đích thực Cúng dường Mùa Phật Đản.

Thơ Mặc Giang

Ban Biên Tập

 

Bài khác nên xem

Trang nhà GĐPT Việt Nam phân ưu

nhuanphap

Kính biệt Sư Ông

nhuanphap

Khấp báo Hòa thượng THÍCH NGUYÊN NHƯ – Trụ trì Tập Thành Cổ Tự tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN