50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo

Thân mời qúy Độc giả xem ” 50 năm chấn hưng Phật giáo đăng trong mục  tư liệu “

BBT

Bài khác nên xem

Kính mừng Phật Đản PL.2566 – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương tổ chức lễ thọ cấp Tấn năm 2019

nhuanphap

BHD Bình Định: Phân ưu

nhuanphap