Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2556

Cũng hôm rày, trên hai nghìn năm trước

Khắp vườn trời nhẹ thoảng một mùi hương

Hoa, không riêng mà chung cả mười phương

Đã nở với lòng thương đầy nhân loại

Thơ Trúc Diệp

Sáng nay ngày rằm tháng tư năm Nhâm Thìn(05.05.2012), Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản, kỷ niệm 2636 năm đức từ phụ ra đời. Chứng minh Đại Lễ Phật Đản cung đón Hòa Thượng trưởng lão thượng Đức hạ Chơn, Viện chủ Tu viện, Thượng tọa trú trì cùng chư tôn đức của bản viện, về phía BHD TƯ GĐPT Việt Nam có Anh Trưởng ban Nguyên Tín Nguyễn Châu, quý Anh Chị trong thường vụ, quý Anh Chị ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ, các BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Gia Định, đông đảo qúy bác Phật tử trong đạo tràng tu bát quan trai, các chúng Dược vương… tín đồ Phật tử.

Bài cảm niệm Phật Đản do Hòa Thượng Viện Chủ tuyên đọc “Hôm nay, toàn thể chúng con lại một lần nữa tề tựu tại lễ đài Quảng hương già lam, thành kính kỷ niệm ngày hóa thân của Ngài đã xuất hiện tại thế giới này cách đây trên hai ngàn sáu trăm năm. Một sự xuất hiện hi hữu mà Ngài đã tuyên bố là để mở bày cho chúng sanh sự thấy biết chân chánh có khả năng giải thoát những nỗi khổ đau mà mọi loài đã, đang và sẽ còn bị bức bách. Nguyện cầu bản thể thanh tịnh bất diệt của Ngài che chở, nâng đỡ và dìu dắt thế giới cùng quê hương nhỏ bé của chúng con luôn luôn được thăng tiến lên đời sống an lành trong ánh sáng đạo lý mà hóa thân Ngài đã khai thị… Hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày ra đời của đức Từ phụ. Đây là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ đại ân đức của đấng Cha lành, để nhìn lại chính mình và chiêm nghiệm những giáo lý mà Ngài đã dạy. Bản thân Phật giáo tại nước nhà cũng như trên toàn thế giới không phải không có những khó khăn. Thực trạng ấy càng khiến chúng ta, những người con Phật, dầu xuất gia hay tại gia, đặt trọn niềm tin bất động vào giáo pháp của Ngài. Những khó khăn ấy sẽ được giải quyết trọn vẹn, không phải nhờ vào độ vênh của một thế lực này so với một thế lực khác, mà chủ yếu dựa vào ý thức tương quan sinh tồn và sự nỗ lực giữ lấy nếp sống chỉ quán và bất hại mà Ngài đã chỉ dạy. Được như vậy, chúng ta mới có khả năng vượt qua mọi chướng ngại do dị biệt giáo phái hay bất cứ yếu tố gì gây ra, để cùng nhau, trước hết, sống hòa hợp và thanh tịnh trong giới và pháp của Thế tôn, thứ đến là báo đáp thâm ân của Ngài qua việc hoằng pháp lợi sanh. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ tất cả chúng ta…”

Phút nhập từ bi quán để tưởng niệm chư hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, chư Thánh tử đạo, đồng bào Phật tử hy sinh vì trường tồn của Phật Giáo “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thế giới chúng con hôm nay tha thiết chấp tay cầu nguyện cho hoa Vô Ưu trở lại trong lòng người.Nhân loại của chúng con đã đau khổ nhiều vì hận thù cố chấp, xin cho đóa hoa Ưu Đàm Bát La năm xưa xuất hiện lại trên quê hương chúng con ”

Những đóa hoa tươi thắm dân lên đức đại giác ngộ do GĐPT Đức Chơn dâng cúng. Thượng Tọa Trú Trì cung tuyên pháp ngữ, tụng bài sám Đức Phật Đản sanh, lời niệm Phật, tứ hoằng thệ nguyện của đạo tràng vang rền trong không gian trang nghiêm tĩnh lặng.

Từng chùm bong bóng bay khắp bầu trời xanh mát, từng đàn chim tung cánh thoát khỏi cảnh ngục tù bị thợ săn bắt nhốt.

Đây là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ đại ân đức của đấng Cha lành, để nhìn lại chính mình và chiêm nghiệm những giáo lý mà Ngài đã dạy. Đại Lễ Phật Đản kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày .

BHD GĐPT Gia Định đã diễn cuộc đời ngài giai đoạn ở hoàng cung, cho đến Xuất gia, Thành đạo và Niết bàn, dâng những lời ca tiếng hát để cúng dường Đức Từ Phụ.

Dưới bóng Từ Quang, mừng ngày Phật Đản

Đốt hương cầu nguyện, nghiệp chướng tiêu tan

Để hân hoan theo ánh đạo vàng

Và giải thoát cho muôn loài đau khổ

                                                                                   Thơ Trúc Diệp

VP BHD TƯ GĐPT Việt Nam


Xin mời quý vị xem tiếp hình ảnh về văn nghệ cúng dường Phật Đản

Bài khác nên xem

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thành kính phân ưu

Tâm Lễ

Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh