GĐPT Thiện Hoa 3 (BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn) kỷ niệm chu niên lần thứ 19

Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 3, tổ chức chu niên lần thứ 19 vào lúc 15 h30,ngày 20.5.2012. Đến chứng minh buổi có Lễ Ni Sư Thích Nữ Như Tịnh, Ni Sư Thích Nữ Như Phước, thành viên Ban Quản Trị Tổ đình Huê Lâm, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn chủ tọa Lễ chu niên lần thứ 19 của GĐPT Thiện Hoa 3, ngoài ra còn có quý Bác Gia trưởng, qúy Anh Chị Huynh Trưởng các Đơn vị bạn cùng quý Bác Phụ Huynh Đoàn Sinh, quý Bác trong đạo tràng Tổ Đình Huê Lâm

Sau phần Niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng, tưởng niệm chư anh linh Thánh tử đạo đã hy sinh bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Lời khai mạc của Gia Trưởng GĐPT Thiện Hoa 3 “ Hôm nay đây GĐPT Thiện Hoa 3 tuổi 19 là tuổi chưa vững vàng, nhưng Anh Chị Em đã chọn cho mình một hướng đi tới, đến với Gia đình để tu học, trang bị bản thân tinh thần chân thiện mỹ…Tổ chức GĐPT là một tổ chức tốt, mới gởi con Em đến, Anh Chị Em Huynh Trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn từ từ, tiếp nhận cái tốt bỏ các xấu…”

Huấn từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn “Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh thiếu niên đến với Gia Đình Phật Tử,  nhằm giảm bớt gánh nặng cho Xã hội về mặt đạo đức đang băng hoại ,Thanh thiếu niên đang bị tiêm nhiễm bởi những thói hư tật xấu là mối quan tâm hàng đầu của các bậc Phụ Huynh mà GĐPT là nơi đáng tin cậy để các bậc Cha mẹ gởi vào Gia Đình, trong thời gian vừa qua Gia Đình đã đón nhận nhiều Em Đoàn Sinh khuyết tật: chậm phát triển, khiếm thính, những Đoàn sinh khó bảo đến nay những Em Đoàn sinh đó đã phát triển tốt,  dưới ánh sáng hào quang của Chư Phật, với sự giáo dưỡng của  Ni Trưởng, quý Ni Sư,  Chư Ni, cộng với  khả năng, bản lĩnh,đạo đức của người Huynh Trưởng sẽ hướng dẫn, dạy bảo cho các Em sẽ trở thành một con người có lợi cho Gia Đình, Xã hội và dân tộc.

Đạo Từ của Ni Sư Đại Diện Ni Trưởng Trú Trì Tổ Đình Huê Lâm cũng mong mỏi các Anh Chị Em hoàn thành sứ mệnh của người Huynh Trưởng…  Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Hoa 3 đã thay mặt Tổ Đình ra sức dạy bảo, hướng dẫn cho các Em tu tập, đó là nhiệm vụ của hàng Tu sĩ của chúng Tôi mà các Anh Chị ra sức gánh vác …

Lễ Chu Niên lần thứ 18 kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

VP BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch

phuocthanh