BHD Bình Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín cho HTr được tân thăng.

10928882_694823200629017_2884832025858646831_o

Ngày 22/2/2015 (tức Mồng bốn tết năm Ất Mùi), được sự hứa khả của Hòa Thượng thượng Hạnh hạ Hòa – Viện chủ chùa Long Phước, huyện Tuy Phước, TP Quy Nhơn  – ân sư cố vấn Giáo hạnh GĐPT tỉnh Bình Định, đã ủy nhiệm cho Đại Đức trú trì Thích Vạn Thông chứng minh buổi lễ thọ Cấp cho các anh chị Huynh trưởng Đoàn viên Gia Đình Phật Tử tỉnh Bình Định xứng đáng được tân thăng vào hàng ngũ Huynh trưởng Cấp Tín GĐPTVN theo Quyết định số 15.007, ngày 26/1/2015 của BHD Trung ương  GĐPTVN v/v xếp Cấp Tín năm 2015.
Được sự ủy nhiệm của BHD TƯ trong văn thư số 15.008/HDTƯ/TB V/v tổ chức lễ thọ Cấp. Thành phần BHD Gia đình Phật tử Tỉnh Bình Định tham dự gồm có:

– Huynh trưởng Cấp Tấn Như Vinh nguyễn Văn Xứng, Trưởng BHD Bình Định – Phụ tá Ủy viên Văn Nghệ BHD TƯ.
– Anh Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long, Huynh trưởng Cấp Tấn, Phó Trưởng ban ngành Nam.

– Chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên, Huynh trưởng Cấp Tấn, Phó Trưởng ban ngành Nữ.

– Anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng, Huynh trưởng Cấp Tấn, Ủy Viên Tu Thư.

– Anh Thị Cường Trần Can, Huynh trưởng Cấp Tín, Tổng thư ký.
– Anh Quảng Hiệp Trần Hữu Hào, Huynh trưởng Cấp Tín, Phó TTK – Đại Diện BHD tại GĐPT thành phố Quy Nhơn.
– Anh Thị Chánh Nguyễn Tùng, Huynh Trưởng Cấp Tín, Ủy Viên Nội Vụ.

– Anh Nhuận Minh Tào Quế Sinh, Huynh trưởng Cấp Tín, Ủy Viên Doanh Tế – Đại diện BHD tại GĐPT huyện Hoài Nhơn
– Anh Tịnh Hạnh Nguyễn Hoàng Mệnh, Huynh trưởng Cấp Tín, Ủy Viên Nghiên Huấn – Đại Diện BHD tại GĐPT huyện Tuy Phước
– Anh Nguyên Thiện Nguyễn Văn Nhiều, Huynh trưởng Cấp Tín, Phụ tá Ủy Viên Tổ Kiểm – Phó chủ tịch Hội đồng Cấp Tín Miền Liễu Quán.
Qua lời sách tấn của anh Trưởng ban BHD Bình Định, anh nhắc nhở: “…việc được tân thăng Cấp Tín là sự vinh dự được tổ chức GĐPTVN công nhận tinh thần hy hiến của các anh chị, đó là trách nhiệm mới nặng nề hơn của một Huynh trưởng Cấp Tín, chứ không phải là một đặt ân làm cán bộ được ăn trên ngồi trước, ra oai với thiên hạ, với đàn em, xin các anh chị Huynh trưởng tân thăng chú ý cho..”
Đại Đức trú trì chùa Long Phước ban đạo từ với lời lẽ khiêm tốn và tế nhị: “…Rất mong các anh chị Hynh trưởng tân thăng luôn hoàn thành sứ mệnh giáo dục của mình là đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. Thọ lãnh Cấp là thọ lãnh trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đối với thế hệ đàn em, vượt qua những khó khăn và chướng ngại do thời cuộc. Gìn giữ mạng mạch của tổ chức GĐPT tỉnh nhà, các anh chị sẽ thấy niềm vui, thấy mình luôn được hạnh phúc. Đó cũng là niềm vinh dự khi anh chị đã góp một phần gìn giữ sự trường tồn của tổ chức GĐPTVN trong cơn bão chướng”.
Buổi lễ long trọng và trang nghiêm được kết thúc với bài ca Dây thân ái sau khi tiễn đưa Đại Đức trú trì hồi liêu. Những lời chúc mừng của ngày Tết được truyền cho nhau sau lời chúc nhân dịp đầu xuân Ất Mùi của anh Trưởng và Phó Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử tỉnh Bình Định.

10644770_694821697295834_8710983153242356891_o

10991628_694825107295493_3041310895449507261_o

11043329_694824443962226_6533199018733209954_o

11046735_694824643962206_558223628224176425_o

11041213_694824523962218_3248483970045546790_o

10991673_694821750629162_7006399428533978123_o

11025886_694824293962241_8256705453551437239_o

11041885_694823303962340_6841515997399812107_o

10985054_694824017295602_3595721677569258548_o

1499019_694825393962131_174399015330218748_o

11025857_694823710628966_3809180070748330774_o

10298624_694825197295484_7523477499079863956_o

1780230_694823847295619_3873061942125918395_o

10003577_694824790628858_7240282846926256558_o

10506776_694824673962203_523560563671389049_o

10999635_694823923962278_1132377387357474276_o

10960206_694824200628917_3665942167927737273_o

1782368_694823573962313_6142401695388677587_o

10993463_694823100629027_6342565860624102629_o

10928882_694823200629017_2884832025858646831_o

10847466_694822920629045_2150620525440735731_o

10991709_694823003962370_6067538959716651342_o

11001693_694823357295668_3716599220126533703_o

1072346_694822187295785_3501965368883159076_o

11009942_694822083962462_6414678199579897279_o

10856823_694822693962401_4794269500183285641_o

1553293_694822503962420_966368749476118945_o

11004632_694822327295771_5000085155129940146_o

10845753_694822430629094_122874886195129961_o

11037370_694825010628836_8762213204074671860_o

11038696_694822237295780_8756054520354049074_o

Tin và hình ảnh: VP BHD GĐPT Bình Định

(Biên tập và đăng tải: Huệ Quảng)

Bài khác nên xem

BHD Trung ương tổ chức lễ Hiệp kỵ năm 2020

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ thọ cấp Tập

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Đạt tổ chức lễ Hiếu

nhuanphap