Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Pháp hội Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan

3

“Kiếp phù sinh như hình bào ảnh
Có câu rằng “Vạn cảnh giai không”
Ai ai lấy Phật làm lòng
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi …”

Trong pháp hội “Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan”, theo lời Hoà thượng Trừng Quang Nhất Hạnh : “để cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay còn tại thế…, để cầu nguyện cho tất cả những người thân đã từng chết đi một cách oan ức, trong rừng sâu, ngoài biển cả, trong trại tù, ngoài côn đảo và dưới những hố chôn tập thể, để cùng cầu nguyện cho nhau, cho những người đã khuất và những người còn đang tiếp tục gánh chịu oan nghiệt, và để tất cả cùng có cơ hội chữa lành những vết thương rướm máu lâu ngày chưa lành, để nối kết lại tình đồng bào ruột thịt, và làm vơi đi những oan khổ uất ức đã được chứa chất lâu nay”.

Như vậy Trai đàn mang hai ý nghĩa cho cả người sống và người chết. Người chết, được thân nhân tin tưởng là sẽ được siêu thoát và người sống được bớt khổ đau, “chữa lành những vết thương rướm máu lâu ngày chưa lành và để nối kết lại tình đồng bào ruột thịt, và làm vơi đi những oan khổ uất ức đã được chứa chất lâu nay”.

Đại lão Hòa thượng Hư Vân thuyết giảng trong dịp kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Quảng Châu Trung Quốc vào ngày 18-8-1946: “Hôm nay, các giới chức đồng phát tâm kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Vì vậy, tôi sẽ giảng thuyết sơ về duyên khởi của sự kiến lập đàn tràng Thủy Lục.

Sao gọi là Thủy Lục ? Thủy tức là nước tại sông biển ao hồ. Lục tức là đất đai tại núi non, cao nguyên, đồng bằng. Thủy Lục (đất nước) bao hàm cả hư không. Nếu là vật có hình tướng thì không vượt ngoài ba vật này (đất, nước, hư không).

Đấng Như Lai của chúng ta khởi tâm đại từ bi, cứu tế khắp loài hữu tình, nên mới lập ra pháp môn này. Duyên khởi của pháp hội Thủy Lục là khi tôn giả A Nan tu tập thiền định trong rừng, có một con quỶ chúa đến cầu xin cứu độ. Tôn giả A Nan liền trở về núi Linh Thứu, cầu Phật dạy bảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân đó mà thuyết pháp Thủy Lục. Con qủy chúa vốn là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì thương xót chúng sanh trên đất liền đang chịu bao thống khổ, và muốn giúp cho âm hồn trong cõi địa ngục U Minh được vãng sanh lên cõi Cực Lạc, nên thiết pháp siêu độ.

Pháp hội này khởi đầu từ đời vua Lương Võ Đế ở nước Tàu. Nhà vua phát tâm Bồ Đề rất mực chân thành mà cung thỉnh Hòa thượng Chí Công, định chế nghi thức lập đàn tràng “Thủy Lục” để làm lợi ích cho các oan hồn uổng tử. Sắp đặt đèn cầy xong, vua Lương Võ Đế lễ một lạy; kế đến thắp đèn “Tận Minh”, rồi lễ thêm một lạy. Khi đó, cung điện chấn động. Vua lễ lần thứ ba thì trời mưa hoa báu. Công đức đàn tràng “Thủy Lục” như thế.

Trong Việt Nam Phật giáo sử luận, tác giả Nguyễn Lang (tức Hòa thượng Thích Nhất Hạnh) đã cho rằng khoa nghi này do ngài Hứa Tông Đạo từ Trung Hoa truyền vào và quảng bá ở Việt Nam đầu thế kỷ XIII. Hiện nay chúng ta còn có một tư liệu do Trúc Lâm Đệ tam tổ Huyền Quang soạn “Pháp sư đạo tràng công văn cách thức thủy lục chư khoa”.

Đại trai đàn bình đẳng chẩn tế, một nét đẹp mang đậm văn hóa nghi lễ Phật Giáo Việt Nam cầu cho quốc thái dân an và cầu siêu cho người đã khuất đã được tổ chức tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam trong ba ngày 13. 14 và 15 tháng 10 năm Giáp Ngọ.

Sáng nay, lúc 7h ngày 14.10.AL. sau phần tụng kinh Địa tạng phẩm 7,8,9. BHD Trung ương GĐPT Việt Nam dâng sớ cầu siêu, cầu nguyện cho Ân sư, Sáng lập, Bảo trợ,Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá vãng, trực vãng Tây phương, hội nhập Ta bà tiếp tục sứ mệnh, lý tưởng GĐPT Việt Nam, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. Trai đàn giải oan chẩn tế sẽ tiếp tụng và hoàn mãn lúc 17h00 ngày răm tháng mười sau phần dăng đàn chẩn tế.

JIGME SAMDUP

 

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 

Bài khác nên xem

Lễ phúng viếng của BHD GĐPT Gia Định

phuocthanh

Bản tin cuối cùng : Lễ Di Quan

phuocthanh

GĐPTVN đảnh lễ tưởng niệm và thọ tang Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN