Truyền Tin – của Quảng Ý Bùi Nguyễn Hiệp

truyen tin

Bài khác nên xem

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

phuocthanh

Mưu Sinh Thoát Hiểm(Phương Hướng)

phuocthanh

[Lửa trại] Cách xếp củi, tạo màu lửa, làm đuốc, chuột lửa…

phuocthanh

1 comment

Nguyễn Thịnh 15/09/2011 at 23:10

Bảng semaphore này bị sai chữ I rồi xin điều chỉnh lại. Chữ I và chữ K giống nhau.

Comments are closed.