Truyền Tin – của Quảng Ý Bùi Nguyễn Hiệp

truyen tin

Bài khác nên xem

Mưu Sinh Thoát Hiểm(Phương Hướng)

phuocthanh

Mưu Sinh Thoát Hiểm (Leo Vách Đá)

phuocthanh

Mưu Sinh Thoát Hiểm(Tổ chức cuộc sống nơi hoang dã)

phuocthanh

1 comment

Nguyễn Thịnh 15/09/2011 at 23:10

Bảng semaphore này bị sai chữ I rồi xin điều chỉnh lại. Chữ I và chữ K giống nhau.

Comments are closed.