Truyền Tin – của Quảng Ý Bùi Nguyễn Hiệp

truyen tin

Bài khác nên xem

Mưu Sinh Thoát Hiểm (Nơi trú ẩn)

phuocthanh

Leo núi: Chuẩn bị những gì.

phuocthanh

Cứu thương: Các nguyên tắc chung và kỹ thuật sơ cấp cứu

phuocthanh

1 comment

Nguyễn Thịnh 15/09/2011 at 23:10

Bảng semaphore này bị sai chữ I rồi xin điều chỉnh lại. Chữ I và chữ K giống nhau.

Comments are closed.