Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ ba) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Khóa lễ 
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
19g00  ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Tý
(nhằm ngày 02 tháng 5 năm 2020)

Bài khác nên xem

Bản tin số 1: GĐPT Việt Nam trên Thế giới cứu trợ tại Nepal

nhuanphap

(HĐTGCM) THÔNG ĐIỆP Phật Thành Đạo và Xuân an bình Phật Lịch 2560

nhuanphap

Lễ Tiểu tường người Anh Cả của GĐPTVN: Cố Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Huệ Quang GĐPTVN