Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ ba) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Khóa lễ 
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
19g00  ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Tý
(nhằm ngày 02 tháng 5 năm 2020)

Bài khác nên xem

Tưởng nhớ cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú.

Huệ Quang GĐPTVN

Tâm thư Phật Đản PL.2566 của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ kỳ siêu Ngũ thất trai tuần nhị vị cố Huynh trưởng cấp Dũng và Tiểu tường cố HTr cấp Dũng Thiện Pháp

Huệ Quang GĐPTVN