Truyền tin ( Chương trình cũ )

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH :

  1. Luyện cho các em có trí nhớ bền bỉ.
  2. Giúp cho các em sinh hoạt ngoài trời thích thú, ham học.
  3. Thông tin khi ở cách núi ngăn sông.

II. CÁC LOẠI TRUYỀN TIN :

  1. Dùng tai : Còi, Kèn, Tù và …
  2. Dùng mắt nhìn : Tay, cờ, đèn, lửa, khói…

III. TÍN HIỆU TRUYỀN TIN :

Có 2 loại thường dùng nhất :

  1. Tín hiệu MORSE.
  2. Tín hiệu SÉMAPHORE.

Vần Morse do ông Samuel Morse ( 1791 – 1872 ), sinh ở Charles -Town nước Mỹ tìm ra khoảng năm l835. Ngày nay vần Morse được thông dụng để thông tin, và người ta lấy tên ông để kỷ niệm người sáng tạo ra nó.

IV. BẢNG TÍN HIỆU MORSE :

 

V. TẬP ĐÁNH – NHẬN BẰNG CÒI, CỜ :

1.  Còi :

Phải thuộc lòng các chữ Morse.

Âm dài là tè bằng 6 lần âm tích, phát âm từng chữ đều thật thậm. Về sau, khi đã quen có thể nhanh dần. Phải nhớ rằng vừa tập đánh vừa tập nhận mới mau tiến.

2.  Cờ :

Có thể truyền đi thật xa, khổ 40cm x 40cm nửa trắng nửa đỏ, có cán bằng gỗ, cỡ bằng ngón tay. Cờ dài 50cm kể cả cán cờ.

Hai tay cầm cờ chéo chữ X trước hai chân, muốn đánh dấu tích đưa một tay ngang lên vai rồi hạ xuống chéo như cũ, dấu tè đưa hai tay ngang vai rồi hạ xuống chéo tay như cũ.

Hết một tiếng để chéo trên đầu.

Người nhận sau một tiếng nếu hiểu phải đưa 1 tay lên. Nếu không đưa tay là không hiểu, phải đánh lại tiếng ấy.

 V. KẾT LUẬN :

Muốn khá về truyền tin, các em phải luôn thực tập trong các giờ sinh hoạt và phải thay đổi các cách thông tin để khỏi nhàm chán.

 

 

Bài khác nên xem

Góc Đội Chúng

datthinh

Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhật Thường Nguyễn Quang Tú Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lối cũ Ân tình xưa

phuocthanh