Truyền tin : 14 chữ Morse đơn giản

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Lợi ích :

Truyền tin giúp trí nhớ bền bỉ , tai phân biệt tinh vi, tạo thêm sự phán xét nhanh lẹ.

Truyền tin tạo cho những buổi sinh hoạt trại, du ngoạn trở nên vui nhộn , giúp các em ham học , vui chơi lành mạnh.

Khi ở hơi xa , khó nghe tiếng nói rõ, truyền tin là phương tiện liên lạc, hiểu nhau. …

2.  Cách truyền tin :

Có 2 cách : loại dùng tai để nghe như còi, tù và  …  loại  dùng mắt để nhìn như đèn, cờ, khói, …

3.  Tín hiệu Morse :

Vần morse do ông Morse phát minh vào khoảng năm 1835, dùng ký hiệu tích (.) và tè  ( _ ) họp thành chữ và số. Mỗi chữ có tối đa 4 ký hiệu. Chữ số nào cũng có 5 ký hiệu.

a.  Cách chia vần Morse :

Theo 26 mẫu tử và 10 con chữ số.

b.  Bậc  cánh mềm chỉ học 14 chữ cái :


 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định-Lực năm 2020

Tùy duyên bất biến

datthinh

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức khai khoá bậc Lực năm 2013

phuocthanh