Trò chơi Đội Chúng

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng – Anoma NiLiên

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

I. MỤC ĐÍCH

Trò chơi là một phương pháp giáo dục linh hoạt và hữu hiệu nhất đối với lứa tuổi thiếu nhi, với mục đích :

–  Luyện giác quan.

–  Phát triển thân thể.

–  Luyện các đức tính tốt.

–  Biết tâm lý trẻ.

–  Vui, sống động sau những giờ mệt mỏi.

II. CÁC LOẠI TRÒ CHƠI

–  Trò chơi luyện giác quan.

–  Trò chơi luyện chuyên môn.

–  Trò chơi luyện đức tính.

–  Trò chơi luyện thân thể

Mỗi loại trò chơi tùy theo hoàn cảnh, địa điểm, thời tiết và tâm sinh lý của trẻ được tổ chức mới đem lại kết quả.

III. CÁCH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

1.   Phần chuẩn bị :

a. Chọn trò chơi :

Trò chơi nhằm mục đích gì ? Trò chơi phải vừa sức và không quá 10 phút. Phải chuẩn bị một trò chơi khi thời tiết thay đổi.

b. Dụng cụ :

Chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho trò chơi.

c. Địa điểm :

Chọn địa điểm thích hợp nhất cho trò chơi.

2. Phần thức hiện :

–  Chọn người giúp đỡ trong việc kiểm soát (nếu cần).

–  Giải thích rõ ràng mục đích và nguyên tắc trò chơi.

–  Phổ biến luật chơi.

–  Thi vị hóa trò chơi.

–  Phật hóa trò chơi.

–  Nhấn mạnh những yếu tố đem lại thành công.

3.  Tổng kết :

Sau khi chơi, tuyên bố kết quả nhằm các tiêu chuẩn sau đây :

–  Tinh thần trong khi chơi.

–  Kỷ luật trong suốt.thời gian chơi.

–  Kết quả

IV. KẾT LUẬN

      Trò chơi rất cần thiết đối với một đầu đàn, nếu các em muốn thành công trong việc dẫn dắt đàn, các em phải sưu tầm một túi trò chơi nhắc sẵn vào đầu và phải có một tinh thần trong khi điều khiển. Chúc em thành công.

 

Bài khác nên xem

Tiểu Sử Thánh Tử Đạo Thích Nữ Diệu Quang

phuocthanh

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

ducquang

Tư cách và nhiệm vụ Đầu Đàn

datthinh