Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012  V/v Cung thỉnh Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban pháp thoại cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đơn Kiến Nghị ngày 28.4.2014

phuocthanh

Trình thư số : 12.099/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012

datthinh

Thơ: Nhớ về Đại Hội

phuocthanh