Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012  V/v Cung thỉnh Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban pháp thoại cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang