Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012  V/v Cung thỉnh Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban pháp thoại cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh