Trang Nhà http://gdptquangducsaigon.org Hoạt Động Trở Lại

Trang Nhà http://gdptquangducsaigon.org Hoạt Động Trở Lại

Ngày 12.01.2012 Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức  đã  gởi văn thư cho Ban Biên Tập trang nhà Việt Nam, trang nhà gđpt quảng đucsaigon  đã  hoat động trở lại vào ngày 11.1.2012 : website “Trang nhà BHD Gia Đình Phật Tử Quảng Đức ”. Địa chỉ:    http://quangducsaigon.org Trang nhà GĐPT Việt Nam.com, trân trọng giới thiệu giao diện của trang BHD GĐPT Quảng Đức, mời Anh chị em  cùng ghé thăm ủng hộ nhé.

BBT


Bài khác nên xem

Lễ công nhận chính thức GĐPT Khánh Châu – Xuân Lộc – Đồng Nai

phuocthanh

Lễ Thu kỳ – Hạ huyệt Cố HTr Cấp Dũng Tịnh Thuyền BỬU ĐỒNG

phuocthanh

Lễ Kết khóa Trại chuyên năng Phú Lâu Na 4

phuocthanh