BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ trao chứng chỉ Trại Huyền Trang – khóa V

Trại HLHT cấp II Huyền Trang mang mục đích giúp cho HTr “Hiểu thấu đáo về tổ chức GĐPT – Đào tạo Liên Đoàn trưởng” để truyền thừa sự nghiệp nhà Lam, tạo thuận duyên cho HTr gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đơn vị, hoàn thành sứ mạng mà mình đã phát nguyện phụng sự..

Trại HLHT Huyền Trang khóa V do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức, khai mạc ngày 12/09/2015 – kết khóa ngày 28/02/2016, qua 3 giai đoạn huấn luyện tại đất Trại và sau 18 tháng giai đoạn Hậu trại.

Sáng ngày 08.10.2017 (nhằm ngày 19 tháng 08 năm Đinh Dậu – PL.2561), được Hòa thượng trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ tạo thắng duyên lành, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức “Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHT Huyền Trang – khóa V”.

Hòa thượng đạo hiệu thượng Giác hạ Luyện, trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ, thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh và ban đạo từ sách tấn.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh chủ tọa buổi lễ và huấn thị khuyến tấn cho HTr trúng cách Trại HLHT Huyền Trang – khóa V. Cùng sự tham dự của thành viên Thường vụ BHD; quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các Đơn vị có HTr trúng cách Trại; và 17/18 HTr Trại sinh hiện diện nhận chứng chỉ trúng cách.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 10 giờ cùng ngày.

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ do BHD Quảng Nam 2 tổ chức ngày 11.12.2011

datthinh

GĐPT Liên Hoa Đức Trọng-Lâm Đồng chu niên lần thứ 49

phuocthanh

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TRAO QUÀ HỖ TRỢ TÌNH LAM LẦN 2.

Tâm Lễ