TRẠI HUẤN LUYỆN

Tuyet Son 1

(Trong tổ chức GĐPTVN)

Trại là một hình thức sinh hoạt dã ngoại, đưa tuổi trẻ, trại sinh, học viên ra khỏi bốn bức tường của gia đình, học đường, xí nghiệp công ty nhà máy công sở, tiếp xúc được với thiên nhiên, núi cao đồng rộng sông dài, tự lao động phục vụ mình để thấy được giá trị của công tác lao động (cần lao). Thấy được chân giá trị của khối óc, sự sáng tạo của đôi tay và sự di chuyển của đôi chân. Thấy rõ giá trị của cuộc sống nằm ở chổ biết gạt bỏ tính ích kỷ có ý thức xây dựng cộng đồng chịu trách nhiệm về sự thạnh suy hưng vong của gia đình, học đường công ty nhà máy xí nghiệp mà ta đang dấn thân cộng sự tại đấy.

Trong tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, TRẠI là một môn sinh hoạt tổng hợp mà qua đó người lãnh đạo có thể nhận xét đánh giá quá trình sinh hoạt từ Ban Quản Trại đến các trại sinh một cách chính xác.

HUẤN: Là giảng dạy trao truyền, hướng dẫn, kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm cho hàng ngũ kế thừa một cách minh bạch rõ ràng và thực tập nhuần nhuyễn, không nhầm lẫn thiếu sót trong giới hạng và phần hành được giao.

LUYỆN: Thực tập rèn luyện nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giữa lời nói và việc làm tạo cho con người biết tôn trọng sự sống của mọi người mọi loài thể hiện đức hiều sinh và một nền văn hóa nhân bản.

Trong tổ chức GĐPTVN sinh hoạt bình thường đã là một cách huấn luyện rồi. Cho nên trại Huấn Luyện mang tính cách đào tạo và Huấn luyện đội ngũ Huynh Trưởng, thay thế tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện MỤC ĐÍCH của tổ chức trong khả năng và phần hành được giao một cách rõ ràng cụ thể trong một văn kiện pháp quy có tên là QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Để giúp cho Công tác Huấn Luyện đào tạo tu nghiệp và bồi dưỡng cho hàng Huynh Trưởng đạt chất lượng, mổi tỉnh phải thành lập cho được một TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NĂNG cho hàng Huynh Trưởng. Trung Tâm nầy còn được gọi là TRẠI TRƯỜNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Hiện chúng ta đã có TRẠI TRƯỜNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM tọa lạc tại HỒ THAN THỞ ĐÀ LẠT rộng 140.000m2 (14 hec ta) mà nhà nước đã trưng dụng của chúng ta một cách trái phép. Và từ đó không thể thiết lập trại trường tại các tỉnh thị. Huynh Trưởng và đoàn sinh GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM vong thân vong bản về phương diện tinh thần ngay trên quê hương đất nước mình thật đáng buồn lắm thay./. . . .

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Nhạc: Tác Giả Của Ca Khúc Về Tổ Ấm!

ducquang

Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – nhạc tưởng niệm Cố HTr cấp Tấn GĐPTVN Thị Hoàng – NGUYỄN DUY LÔ

Huệ Quang GĐPTVN

Cảm Niệm Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh