Nhạc Karaoke: Về Phú Lâu Na – Như Vinh

Nhạc phẩm: VỀ PHÚ LÂU NA – Nhạc và lời: Như Vinh – Kỷ niệm Trại Huấn luyện viên Trung Ương IV GĐPT Việt Nam

 

Bài khác nên xem

Tản Mạn về Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang

Nhạc Karaoke: Ngày Xưa Có Mẹ – Võ Tá Hân

ducquang