Trại họp bạn HTr ngành Thiếu Tất Bát La II – 2018

Với mục đích tạo sân chơi cho Huynh trưởng ngành Thiếu, qua đó nắm bắt năng lực, chia sẻ sinh nghiệm sinh hoạt, phương thức cầm Đoàn và kết nối tinh thần HTr tại các Miền để chia sẻ trách nhiệm và đồng hành cùng nhau trong lý tưởng Áo Lam. Góp phần phát triển đồng bộ ngành Thiếu trên toàn quốc. BHD Trung ương GĐPT Việt Nam duyệt thuận đề án của Ủy viên Ngành Thiếu tổ chức trại họp bạn Huynh trưởng ngành Thiếu liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức – Tây nam Phần với tên trại Tất Bát La II.

Kỳ trại được tổ chức trong hai ngày, từ 06h ngày 09 đến 16h00 ngày 10.6.2018 tại Tu viện Toàn Giác – Đồng Nai.

Tại lễ khai mạc trại, BQT và trại sinh cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh, quý anh chị Huynh trưởng quan khách tham dự lễ khai mạc:

HT Thích Minh Nghĩa, viện chủ tu viện Toàn Giác, thành viên BTT HĐGG GĐPT Việt Nam; HT Thích Thông Nghĩa, Giáo thọ tu viện Toàn Giác, Ni sư Thích Nữ Huệ Trang, thành viên HĐGG GĐPT Việt Nam cùng CTĐ Tăng tại tu viện quang lâm chứng minh; HTr Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD Trung ương chủ tọa lễ khai mạc; cùng sự hiện diện tham dự của Quý HTr Đại diện BHD Trung ương tại miền Khánh Hòa; Tây Nam Phần, quý HTr đại diện các BHD Bình Thuận, Bình Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Định, BĐH GĐPT Tây Nam Phần tham dự.

Hiện diện tại hàng Tổng số Huynh trưởng tham dự kỳ trại là 361 thành viên.

Tiếp sau nghi thức khai mạc, kỳ trại tổ chức các nội dung sinh hoạt như phân bổ các HTr trại sinh thành 4 Đoàn với tên gọi Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện, Chánh thiện; mỗi Đoàn đều có HTr của các BHD, BĐH nhằm tạo sinh hoạt giao lưu giữa HTr các BHD, BĐH lại với nhau. Tại đất trại các HTr trại sinh cùng nhau sinh hoạt chuyên đề: HTr với mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Hoạt động này đã tạo sinh khí ban đầu cho quá trình sinh hoạt của trại, đồng thời tạo cơ hội cho anh chị em nhìn lại việc sử dụng mạng xã hội của mình, phân biệt điểm lợi – hại để áp dụng vào cuộc sống với vai trò là HTr. Tiếp theo là các trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt văn nghệ lửa trại đã tạo được sự hào hứng, ấn tượng và kết chặt thêm tình Lam giữa các HTr tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận từ khối truyền thông trại.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai: Lễ khai khóa bậc học Huynh trưởng – năm 2023.

Lễ công nhận chính thức GĐPT Khánh Ân (thuộc BHD.GĐPT Biên Hòa)

Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh

Huệ Quang GĐPTVN